• Hvordan kan kulturutvikling bidra til økt innovasjon og omstilling? 

      Hillestad, Tore; Yttri, Birgitte (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er teknologiutvikling, endrede kundepreferanser ...