Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTraaseth, Martin
dc.date.accessioned2014-04-01T09:12:51Z
dc.date.available2014-04-01T09:12:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193394
dc.description.abstractDenne oppgaven har som formål å forklare hvilke faktorer som skaper forskjeller mellom det fysiske markedet for frakt og derivatmarkedet for frakt. Oppgaven åpner med en teoridel. Denne inneholder informasjon om kostnader og inntekter for et rederi. Den inneholder også informasjon om hvilke risiko et rederi har på dårlig basis, og noen metoder for å styre denne risikoen. Videre forteller jeg om derivatmarkedet for frakt, det såkalte FFA-markedet. Jeg har også viet en relativt stor del av oppgaven til hvilken fart og hvilket forbruk skipene har. Dette har nær tilknytning til fraktratene jeg skal analysere senere, og kan potensielt påvirke hvilken dagrate et skip får. Så går jeg over til å fortelle om utvalget av kontrakter og skip jeg har bruk i analysen. I oppgaven analyserer jeg to segmenter innenfor tørrlast-skip. Det er de to største skipstypene, Capesize og Panamax. Årsaken til at jeg har valgt nettopp de er et de skipene har de mest likvide derivatkontraktene, og høyest grad av standardisering. Dette gjør de velegnet for analyse. Så går jeg over til å beskrive hvilken metode jeg bruker for å finne sammenhengene. Jeg bruker tradisjonell multippel regresjonsmetode, Ordinary Least Squares. I denne har jeg forholdet timecharter/ffa, som avhengig variabel, og en rekke kontrakt- og skipsdata som uavhengige variabler. I modellen bruker jeg både dummy-variabler og stigningstalls-variabler. Jeg legger frem resultatene for begge skipstypene basert på en rekke tester. Til slutt kommer jeg med en relativt kort konklusjon, og noen antagelser om hvorfor resultatene ble slik de ble, samt forslag til alternative påvirkningsfaktorer. I vedlegget ligger det referat fra et intervju jeg har hatt med Western Bulk, en test av ikkelinære sammenhenger i modellene, og en alternativ verdsettelse av realopsjoner i shipping.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.titleRelative fraktrater i shipping : hva er årsaker til forskjell mellom timecharter-rater og FFA-kurve i tørrbulk-shipping?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel