Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMowinckel-Trysnes, Wenche My
dc.date.accessioned2014-04-01T09:17:50Z
dc.date.available2014-04-01T09:17:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193400
dc.description.abstractDenne utredningen utforsker hvilke faktorer som virker inn på gründeres innhenting av kapital. I denne sammenhengen belyses både det offentlige virkemiddelapparatet for innovasjon, statsstøtteregelverket og det private kapitalmarkedet for små og mellomstore bedrifter. Studien er en casestudie av et enkeltcase, og tar utgangspunkt i en bedrift innen medisinsk teknologi-­‐næringen. Bakgrunnen for problemstillingen er næringens omfattende kapitalbehov og lave investeringsaktivitet. Casebedriften har utmerket seg ved å ha hentet inn betydelige mengder kapital i løpet av sitt første leveår. Denne bedriften utgjør derfor et godt grunnlag for å studere hvordan bedrifter kan overkomme utfordringene assosiert med asymmetrisk informasjon og dårlig likviditet som påvirker kapitalinnhenting i det private kapitalmarkedet for små bedrifter. Utredningens teoretiske tilnærming tar utgangspunkt i en nettverkstilnærming og sosial kapitalteori, og bygger videre på humankapitalteori og legitimitetsbegrepet. Gründerens relasjoner har blitt utforsket for å identifisere avgjørende nettverksegenskaper og videre utforskning har basert seg på dimensjonene innen sosial kapital og bidragene humankapital og legitimitet yter til finansieringsprosessen. Sentrale funn fra casestudien er fraværet av nettverksegenskaper forbundet med høyt prestasjonsnivå for nyetablerte bedrifter i entreprenørskapslitteraturen innen nettverket tilknyttet privat kapital, samt tillit og solidaritet som utløsende faktor i form av bidrag til den sosiale kapitalens relasjonsorienterte dimensjon og kognitive dimensjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.titleOffentlige midler og privat kapital : en casestudie i kapitalinnhenting for gründerenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel