Show simple item record

dc.contributor.authorWik, Johanne Amundsen
dc.date.accessioned2014-04-01T09:40:56Z
dc.date.available2014-04-01T09:40:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193416
dc.description.abstractDenne utredningen studerer hvordan sosiale medier kan bidra til å øke bedrifters endringskapasitet. Studiens baserer seg på et kvalitativt singel casestudie av DNB sin kommunikasjonsprosess etter at ny konsernstruktur ble lansert 14. januar 2013. I den forbindelse benyttet konsernsjefen blogg til å kommunisere endringsbudskap til organisasjonen. I utredningen knyttes endringslitteratur og kommunikasjonsteori sammen for å utvikle en kommunikasjonsmodell. Denne benyttes for å analysere hvordan sosiale medier kan fylle en funksjon i en større kommunikasjonsplan, og hvordan toppledelsen bruker blogg til å få frem sitt budskap om endring. Studiens funn indikerer at sosiale medier, som en toppleders blogg, ser ut til å være et viktig supplement til tradisjonelle og mer planlagte kommunikasjonskanaler og kommunikasjonsaktiviteter som organisasjoner benytter til internkommunikasjon. Dette fordi en toppleders blogg gjør det mulig å utøve effektiv kommunikasjon kontinuerlig i løpet av omstillingsperioden gjennom å formidle ulike budskap. Slik kan det opprettes en kontakt mellom toppleder og ansatte, og toppleder får muligheten til å gripe tak i ting som oppstår plutselig i organisasjonen. Gjennom å ta høyde for studiens funn i kommunikasjonsarbeid vil organisasjoner og ansatte kunne oppleve å være i bedre stand til å gjennomføre flere endringer på samme tid, opprettholde drift, og på den måten sikre langsiktig lønnsomhet. Man vil da kunne oppleve at bedriften øker sin endringskapasitet. Utredningen er skrevet som en del av FOCUS-­‐prosjektet, et bedriftsrettet forskningsprogram som ser på fremtidsrettede foretaksløsninger i regi av Norges Handelshøyskole og finansiert blant annet av DNB.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.titleKommunikasjon i store og kontroversielle omstillinger : en kvalitativ casestudie av sosiale mediers rolle i DNBs kommunikasjonsplannb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record