Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Monica
dc.contributor.authorHøgalmen, Heidi V.
dc.date.accessioned2014-04-11T10:39:17Z
dc.date.available2014-04-11T10:39:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/194260
dc.description.abstractI denne utredningen belyses skatteplanlegging i flernasjonale selskap. Skatteplanlegging innebærer at selskap benytter ulike virkemidler for å redusere sin skattebyrde. Utredningen svarer på om, og i så fall hvordan, flernasjonale selskap utnytter slike metoder. Med utgangspunkt i dette, drøfter vi også hvordan man effektivt kan regulere slike skatteminimerende aktiviteter. Vår utredning viser at flernasjonale selskap reduserer sin skattebyrde ved å ta i bruk virkemidler som minimerer skatt. Dette er dokumentert i empirisk litteratur, samt bekreftet gjennom en nærmere analyse av IKEA. Analysen av IKEA avdekker at selskapet har flere karakteristika som samsvarer med aggressiv skatteplanlegging. Dette er karakteristika som liten grad av gjennomsiktighet, svært kompleks organisasjonsstruktur og bruk av gjennomstrømmingsselskap, skatteparadis og royalty på varemerket. At IKEA globalt er delt i to konsern er ifølge vår analyse motivert av skattemessige hensyn. Både internasjonalt og i Norge bærer IKEA preg av aktiv bruk av det interne kapitalmarkedet til å redusere sin skattebyrde. Eksempelvis har det norske IKEA-konsernet intern gjeld 40 ganger så stor som egenkapitalen. Generelt ser man tegn til at profitt flyttes fra varehusdriften til skattemessig gunstige selskapsstrukturer i toppen av begge internasjonale konsern. At de endelige eierne av de to konsernene i det ene tilfellet er en tvilsom veldedighet og i det andre tilfellet en stiftelse som ble hemmeligholdt i 20 år, underbygger vår konklusjon om at hensynet til skatt påvirker store deler av organisasjonen. Årsaken til at IKEA og andre flernasjonale selskap kan tilpasse seg strategisk med hensyn til skatt, er at det internasjonale skattesystemet ikke er tilpasset globaliseringen i økonomien. I vår analyse av reguleringer ser vi at det fortsatt gjenstår en del arbeid før det internasjonale skattesystemet effektivt vil kunne hindre skatteminimerende aktivitet i flernasjonale selskap. Men, på grunn av økt vilje til innsats på denne fronten, konkluderer vi med at det er stor sannsynlighet for at bedrifter vil merke store endringer i deres mulighet til å påvirke sin skattebyrde i årene fremover.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.titleSkatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres : en analyse av IKEAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel