Show simple item record

dc.contributor.authorFrøseth, Andreas Dall
dc.contributor.authorFive, Eric-Mathias
dc.date.accessioned2014-06-25T08:17:06Z
dc.date.available2014-06-25T08:17:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196758
dc.description.abstractFormålet med denne studien er, på et overordnet nivå, å undersøke om det er et mønster i norske profittmaksimerende foretak sine vekst- og lønnsomhetsprestasjoner. Hovedinteressen er å undersøke om henholdsvis vekst og lønnsomhet i fortid, danner ulike grunnlag for sterke og svake prestasjoner på de samme indikatorene i framtid. Teoretiske bidrag vektlegger ulike egenskaper ved vekst og lønnsomhet som kan ha betydning for hvordan foretakene presterer i framtiden. Dette innebærer at teorigrunnlaget for studien er mangfoldig og omfattende. På norske data finnes det lite tidligere forskning på vekst- og lønnsomhetsdynamikk, den øvrige empirien på området kan beskrives som varierende i relasjon til resultater. Denne studien baseres på regnskaps- og foretaksdata for populasjonen av norske profittmaksimerende foretak i perioden 1999-2010. Dataene blir analysert med en matrisetilnærming, hvor foretakene kategoriseres ut fra sine vekst- og lønnsomhetsprestasjoner i de ulike år, relativt til bransjen de opererer i. Deretter utarbeides transisjonsmatriser med tilhørende sannsynligheter for ulike tidshorisonter for å se hvordan de ulike foretakene beveger seg mellom ulike kategorier. Resultatene fra analysen kan oppsummeres i to hovedfunn: 1) I en overordnet betraktning av populasjonen, gir lønnsomhet i fortid høyere sannsynlighet for framtidige ”sterke prestasjoner”, sammenliknet med vekst i fortid, 2) I en overordnet betraktning av populasjonen, gir vekst i fortid høyere sannsynlighet for framtidige ”svake prestasjoner”, sammenliknet med lønnsomhet i fortid. Resultatene tilsier derfor at lønnsomhet i større grad enn vekst, gir et robust grunnlag for framtidige prestasjoner blant norske profittmaksimerende foretak. Dette har potensielle implikasjoner for praksis så vel som akademia. For å øke kunnskapen om fenomenet, anbefales det for framtidige studier en tilnærming som i større grad fokuserer på hva som driver transisjonene utover vekst og lønnsomhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleVekst og lønnsomhet som grunnlag for framtidigie prestasjoner : en empirisk studie av hvilke grunnlag vekst og lønnsomhet i fortid danner for henholdsvis sterke og svake prestasjoner på de samme indikatorer i framtidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record