Show simple item record

dc.contributor.authorDale, Per Christer Nielsen
dc.date.accessioned2014-09-03T06:34:46Z
dc.date.available2014-09-03T06:34:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218596
dc.description.abstractHensikten med dette studiet har vært å sette søkelys på Forsvarets metode for balansert målstyring, og om dette styringssystemet, kalt mål-, resultat- og risikostyring, fungerer i praksis. En grunnleggende forutsetning for at styringssystemet skal fungere i praksis, er om det er tilstrekkelig implementert i organisasjonen. Utredningen legger til grunn at Luftforsvaret er en kritisk case for den overordnede konteksten i Forsvaret, og har søkt å komme frem til svaret på følgende problemstilling: I hvilken grad er Forsvarets metode for mål-, resultat- og risikostyring implementert i Luftforsvaret? Studiets forskningsdesign baseres på å være utforskende ved å fremstille åpne forskningsspørsmål for å øke forståelsen av den praktiske utøvelsen av mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret. Det er valgt en induktiv tilnærming, hvor konklusjonen fremkommer på bakgrunn av de observasjonene som blir lagt til grunn gjennom et integrert multimetodisk kvalitativt casestudie av Luftforsvaret. Det er nyttet dokumentstudier og semi-strukturerte intervju for å besvare forskningsspørsmålene. Intervjudeltakerne representerer forskjellige deler av Luftforsvarets virksomhet, og omtrent 25 prosent av det totale utvalget av en definert gruppe av eksperter har deltatt i intervjuene. Studiet konkluderer med at mål-, resultat- og risikostyring er seremonielt implementert i Luftforsvaret som kritisk case, hvilket mest sannsynlig medfører en seremoniell implementering i Forsvaret, og dermed leder til en lav grad av praktisk utøvelse av styringssystemet i organisasjonen som helhet. Studiet antyder at bakgrunnen for at Forsvaret ikke lykkes med mål-, resultat- og risikostyring i praksis, skyldes hovedsakelig menneskelige aspekter, slik som for eksempel manglende ledelsesforankring, lav prioritering av systemet i organisasjonen, og at systemet ikke blir oppdatert og vedlikeholdt. Det skyldes i mindre grad strukturelle forhold ved styringssystemet, selv om enkelte strukturelle forhold også fremkommer problematisk i Forsvaret, for eksempel den akademisk kritiserte årsaksvirkningssammenhengen som antas å eksistere mellom målene i de forskjellige perspektivene ved balansert målstyring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styring
dc.titlePragmatisk mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret? : ideell eller seremoniell implementering av Forsvarets styringssystem i Luftforsvaret?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record