Show simple item record

dc.contributor.authorNygård, Mats Ellingsen
dc.contributor.authorSimonsen, Petter
dc.date.accessioned2014-09-03T07:14:26Z
dc.date.available2014-09-03T07:14:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218604
dc.description.abstractI denne masterutredningen analyser vi hvilke drivere som har påvirket riggratene i Nordvest-­‐Europa i perioden 1985-­‐2013. Oppgaven bygger på Osmundsen, Skjerven og Rosendahls (2012A) analyse av riggmarkedet i Mexicogulfen. Vi har fått kontraktsdata fra IHS med oversikt over alle inngåtte kontrakter i perioden. Ved bruk av de økonometriske modellene fast-­‐ og tilfeldig effekt, analyserer vi dataene for å studere hva som påvirker riggratene i Nordvest-­‐Europa. Viktige faktorer i analysen er oljepris, boreriggmarkedets utnyttelsesgrad, kontraktslengde, ledetid og riggspesifikasjoner. Våre resultater viser at prisen på olje har en påvirkning som tilsier at en 10 % økning i oljeprisen, vil gi en 5 % og 6 % økning i dagrater for henholdsvis flyterigger og Jack-­‐Up. Videre viser våre analyser at vanndybdekapasitet ikke utgjør en signifikant forskjell på oppnådd dagrate i Nordvest-­‐Europa. I tillegg viser kontraktspesifikke variabler som kontraktlengde, ledetid og utnyttelsesgrad tegn på markedsmakt hos riggselskapene i Nordvest-­‐Europa. Vi argumenterer for at dette kan skyldes inngangsbarrierer på norsk sokkel. Borerigger som er klassifisert med godkjenning for norske farvann, oppnår en premie på 30 %. Resultatene er diskutert med riggselskapene North Atlantic og COSL.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleHva bestemmer riggratene? : en empirisk analyse av faktorer som påvirket riggratene i Nordvest-Europa fra 1985-2013nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.embargonhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record