Show simple item record

dc.contributor.authorEvjen, Steffen
dc.date.accessioned2014-09-03T07:20:49Z
dc.date.available2014-09-03T07:20:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218606
dc.description.abstractDenne utredningen har som formål å ta for seg utviklingen i oljeprisen fra januar 1987 og fram til desember 2013. Hovedmålet er å undersøke hvordan makroøkonomiske og geopolitiske faktorer har påvirket oljeprisens avkastning og volatilitet gjennom denne tidsperioden. I tillegg undersøkes også spotkontrakten og de fire første futureskontraktene som handles av West Texas Intermediate-oljen på NYMEX-børsen. Målet med dette er å se om makroøkonomiske og geopolitiske faktorer gir ulik effekt avhengig av kontraktslengden. Analysene er gjennomført ved å benytte en multivariat regresjonsanalyse gjennomført på hele tidsserien samt. to separate tidsserier (fra 1987 til 1998 og 1999 til 2013). Motivasjonen for denne oppdelingen er at OPEC fra 1999 startet med det man i dag kjenner som organisert prisstyring. I disse analysene er totalt seks makroøkonomiske faktorer og seks geopolitiske faktorer inkludert. Resultatene fra analysene tyder på at dannelsen av oljeprisen har opplevd et strukturelt brudd et sted mellom de to tidsperiodene som utredningen tar for seg. Prisstigningene under den første tidsperioden var drevet av geopolitiske hendelser som førte til et negativt tilbudssjokk. Dette underbygges spesielt ved at Gulf-krigen fremstår som eneste signifikante variabel i volatilitetsmodellen. Under den andre tidsperioden har derimot realøkonomiske faktorer som industriell produksjon, valutakurs og aksjeindeks hatt langt større og signifikant påvirkning på oljeprisen. Det er hovedsakelig et varig etterspørselspress fra fremvoksende markeder i tillegg til kostnadsinflasjon i oljesektoren som har vært årsaken til denne markante prisstigningen. Fra å ligge på et langsiktig normalnivå nært 20 dollar per fat under første tidsperiode, kan funn tyde på at normalnivået ved andre tidsperiode – og i fremtiden – vil ligge på et langt høyere nivå. Generelt sett har både de makroøkonomiske og de geopolitiske faktorene en langt større effekt på spotkontrakten og de tidlige kontraktene. Spesielt de geopolitiske hendelsene som ikke anses å være særskilt langvarig har ingen signifikant effekt overhodet på den lengste kontrakten (4-måneders future) denne utredningen tar for seg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonomi
dc.titleOljepris – makroøkonomi eller geopolitikk? : en studie av WTI-oljens avkastning og volatilitet fra 1987 til 2013nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record