Show simple item record

dc.contributor.authorSørensen, Ole Fredrik
dc.date.accessioned2014-09-03T10:02:13Z
dc.date.available2014-09-03T10:02:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218656
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen har vært å forsøke å avdekke hvorvidt lavere lønnsnivå vil tiltrekke seg ledere som i gjennomsnitt har større tilbøyelighet for prososial adferd, enn hva høyt lønnsnivå vil gjøre. Dette er naturligvis veldig viktig for lederposisjoner hvor man har et prinsipal-agent problem, og det er viktig at lederen deler ut goder til fellesskapet og ikke utnytter informasjonsasymmetrien til egen vinning. Standard økonomisk teori hevder at alle mennesker kun vil maksimere sin egen nytte. De senere år har imidlertid flere forskere vist at det også eksisterer en prososial motivasjon, altså at mennesker også bryr seg om andres velvære. Jeg har gjennomført et økonomisk eksperiment med 400 respondenter online gjennom Amazon Mechanical Turk (AMT) med fire ulike treatments, hvor lederlønnen er den eneste variabelen som endres mellom de ulike treatmentene. Deltakerne ble så framstilt tre ulike alternativer med ulik pay-out. De skulle først velge hvorvidt de ønsket å være leder, de som ønsket å være leder skulle så velge om de ville ta et egoistisk eller prososialt valg. På den måten kunne jeg undersøke hvordan endring i lederlønn ville påvirke hvor mange, og hvilke typer personer, som velger å være ledere ved ulike lønnsnivå. Resultatene viser at en signifikant mindre andel personer ønsker å være ledere ved lav og middels lederlønn, enn ved høy og superhøy lønn, med henholdsvis 36 og 39 prosent mot 80 og 82 prosent. Videre er den en signifikant mindre andel egoistiske personer i lav og middels treatment, enn ved høy og superhøy treatment, med henholdsvis 23 og 21 prosent, mot 49 og 39 prosent. Resultatene viser altså at lavt lønnsnivå tiltrekker seg færre ledere, men gjennom selvseleksjon tiltrekkes også ledere som i gjennomsnitt har større tilbøyelighet for prososial adferd, i forhold til ved høyt lønnsnivå.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleTiltrekker lav lønn bedre ledere? : betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferdnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record