Show simple item record

dc.contributor.authorHolta, Anders
dc.contributor.authorThiis-Evensen, Christoffer
dc.date.accessioned2014-09-15T12:07:30Z
dc.date.available2014-09-15T12:07:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219733
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen er å estimere verdien på egenkapitalen til SpareBank 1 SR-Bank konsernet, og beregne prisen på selskapets aksje. Det blir benyttet en fundamental verdsettelse som verdsettelsesmetode i oppgaven. Etter en presentasjon av SpareBank 1 SR-Bank vurderer vi hvilken verdsettelsesmetode vi skal benytte. Det er hovedsakelig tre momenter som kompliserer verdsettelse av en sparebank. Den første komplikasjonen er klassifisering av hva som er av operasjonell eller av finansiell karakter. Det andre problemet er at banker er sterkt regulert av myndighetene. Den tredje komplikasjonen er at regnskapsreglene for finansinstitusjoner generelt er forskjellig fra tradisjonelle bedrifter. På bakgrunn av denne diskusjonen faller valget av verdsettelsesmetode på fri kontantstrøm til egenkapitalen og dividendemodellen. Videre gjennomføres en strategisk analyse av makro og mikroomgivelsene til sparebanken. Den eksterne analysen indikerer at bankbransjen ikke har grunn til å forvente en økning i tap på utlån, eller redusert økonomisk aktivitet de neste årene. Den interne analysen tyder på at banknæringen preges av sterk konkurranse og relativt lav markedsvekst, men også at bankene fremdeles kan oppnå god lønnsomhet i finansbransjen. I regnskapsanalysen normaliseres regnskapet til sparebanken. En nøkkeltallsanalyse viser at banken er solid med god likviditet og lønnsomhet. I tillegg viser analysen at banken oppfyller alle regulatoriske krav med god margin. Med utgangspunkt i den strategiske analysen og regnskapsanalysen, utarbeides prognoser og et fremtidsregnskap. Den fundamentale verdsettelsen bygger på våre antagelser og prognoser for fremtidige kontantstrømmer. Samtidig har vi estimert et avkastningskrav til egenkapitalen basert på våre estimater av den risikofrie renten, markedets risikopremie og en regresjonsanalyse for å finne selskapets betaverdi. Den fundamentale verdsettelsen resulterer i et verdiestimat for konsernet på 17,27 milliarder kroner. Det tilsvarer en aksjepris på 67,54 kroner. Avslutningsvis gjennomføres en sensitivitetsanalyse og en Monte Carlo simulering som tydelig viser at små endringer i nøkkelvariabler kan gi store utslag på verdsettelsesestimatet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleFundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Banknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record