Show simple item record

dc.contributor.authorBø, Birte Tuxen
dc.contributor.authorAndersen, Lotte Marie
dc.date.accessioned2014-09-15T12:15:53Z
dc.date.available2014-09-15T12:15:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219739
dc.description.abstractMålet med denne utredningen har vært å forklare lønnsomhetsvariasjoner mellom forretningsbankene i Norge, med spesielt fokus på Handelsbanken og Bank2. Som følge av at de to bankene skiller seg fra hverandre langs en rekke dimensjoner, har vi valgt å sammenligne Handelsbanken og Bank2 mot bransjen. Utredningen legger spesielt vekt på Handelsbanken og Bank2s ulike konkurransestrategier, forretningsbankenes konkurransearena, lønnsomhetsvariasjoner samt mulige forklaringsfaktorer for lønnsomhetsforskjeller. Vårt bransjeutvalg består av samtlige norske forretningsbanker, inkludert datterbanker av utenlandske banker og DnB. Handelsbanken tilfredsstiller ikke kravene for å være med i vårt bransjeutvalg, og derfor har vi også valgt å trekke ut Bank2 fra bransjen for å oppnå mer konsistens. Utredningen bygger på innhenting av kvantitative data fra årsrapporter og tilgjengelig regnskapsinformasjon. De kvalitative dataene er et resultat av flere intervjuer med sentrale nøkkelpersoner i Handelsbanken og Bank2, samt annen offentlig informasjon. Funnene fra analysen er i samsvar med tidligere masterutredninger fra Norges Handelshøyskole. Lønnsomheten blant forretningsbankene i Norge kan måles gjennom nøkkeltallene egenkapitalrentabilitet, normalisert driftsresultat i andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital og årsverk. Mulige lønnsomhetskilder er netto andre inntekter i andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital, samt rentenetto i andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital og driftskostnader i andel av totale inntekter. Nøkkeltallene indikerer at det er store forskjeller i lønnsomheten, og at variasjonen er økende. Handelsbanken og Bank2s ulike konkurransestrategier, samt andre sentrale forskjeller synes videre å ha stor påvirkning på bankenes lønnsomhet og inkluderes som mulige forklaringer på lønnsomhetsvariasjonene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleLønnsomhetsvariasjoner mellom forretningsbanker i Norge : en studie av to forretningsbanker med ulik strateginb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record