Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKronborg, Ingrid Helen E.
dc.contributor.authorTangen, Jørgen
dc.date.accessioned2014-09-15T12:42:35Z
dc.date.available2014-09-15T12:42:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219745
dc.description.abstractI denne masterutredningen har vi undersøkt om norske sykehusfusjoner medfører læringseffekter og økt behandlingskvalitet. Tilstandene som er benyttet i analysen er hjerneslag, hjerteinfarkt, hoftebrudd, blindtarmbetennelse og AAA. Først så vi på sammenhengen mellom kvalitet og volum. Den empiriske analysen viste at kvaliteten korrelerer med høyt volum, og disse resultatene var signifikante for tilstandene hjerteinfarkt, AAA og hjerneslag. Det neste vi gjorde var å analysere om denne ”volum-utfall”-effekten skyldtes en læringseffekt eller stordriftsfordeler. Vi finner støtte for at denne sammenhengen primært er en funksjon av stordriftsfordeler. Men som følge av at ingen av resultatene er signifikante kan vi ikke konkludere med at stordriftsfordeler er årsaken, eller at det ikke eksisterer noen læringseffekt. I 2002 ble det innført en ny reform i norsk helsesektor, hvor to av de uttalte målene var økt behandlingskvalitet og reduserte ventetider. Et av virkemidlene for å nå målene var bruken av sykehusfusjoner. For å undersøke effektene av disse sykehussammenslåingene har vi analysert effekten av fusjon på volum, kvalitet og ventetid. Analysen viser ingen signifikant sammenheng mellom verken volum og fusjon, eller fusjon og kvalitet. Resultatene våre indikerer dermed at det ikke eksisterer noen effekt på kvalitet eller volum som følge av fusjon. Til slutt undersøkte vi om fusjoner ga reduserte ventetider. Her antyder den empiriske analysen at en fusjon kan føre til økte ventetider. Resultatet er derimot ikke signifikant, noe som hindrer oss i å konkludere med at en fusjon øker pasienters ventetid. Vi finner dermed at økt volum henger sammen med økt kvalitet, men vi finner ingen støtte for at fusjon gir økt volum. Vi kan derfor ikke slå fast at det foreligger noen læringseffekt som følge av fusjoner. Denne masteroppgaven støtter derfor ikke bruken av fusjon som virkemiddel for å samle volum i noen få sykehus. Når en sammenslåing heller ikke gir økt kvalitet, reduserte ventetider eller en læringseffekt, kan en spørre seg i hvilken grad en strategisk sammenslåing er riktig fremgangsmåte for å nå de uttalte målene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.subjectøkonomisk analysenb_NO
dc.titleEffekter av norske sykehusfusjoner : medfører sykehusfusjoner læringseffekter og høyere kvalitet?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel