Show simple item record

dc.contributor.authorHaagensen, Isabell Schonhowd
dc.contributor.authorHelland, Eline Katrin
dc.date.accessioned2014-09-15T12:47:14Z
dc.date.available2014-09-15T12:47:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219747
dc.description.abstractDenne masterutredningen omhandler kunnskapsdeling og læring i fagnettverk i Statoil. Statoil er en stor, kompleks organisasjon med matrisestruktur, der majoriteten av de ansatte er kunnskapsarbeidere. De ansatte innenfor samme fagområde er spredt på ulike avdelinger og geografiske lokaliteter. Fagnettverk er et virkemiddel innført av Statoil for å dele kunnskap og erfaringer på tvers av organisasjonen. Formålet med utredningen er å identifisere hvilke tiltak fagledere gjør for å fremme kunnskapsdeling og læring mellom deltakere i fagnettverk. Tidligere litteratur finner at faglederrollen er viktig for å fremme kunnskapsdeling og læring i fagnettverk. Vi bringer imidlertid forskningen et skritt videre ved å se konkret på hvilke tiltak fagleder gjør for å skape aktive fagnettverk med stor interaksjon mellom deltakere. Studien har et utforskende design, og for å samle inn data har vi benyttet en kvalitativ metode. Vi har gjennomført 13 dybdeintervjuer med fagledere og nettverksdeltakere i Statoil, samt to intervjuer for å sette oss inn i den komplekse konteksten i selskapet. Ved å gjennomføre dybdeintervjuer har vi fått mulighet til å gå dypere inn på temaområdet vårt. Vi har i denne utredningen funnet mange ulike tiltak fagledere gjør for å skape aktive fagnettverk. Vi fant at nettverksmøter er en god arena for kunnskapsdeling som gir deltakere mulighet til å bygge relasjoner og oppnå uformell erfaringsutveksling. Vi fant videre at fagledere skaper engasjement for økt bruk av sosiale medier-verktøyet Community site ved å selv dele bidrag, oppmuntre deltakere til å dele bidrag og ved å legge til rette for et tillitsfullt miljø for kunnskapsdeling. Vi fant også at fagledere er gode til å følge opp enkeltdeltakere. Dette innebærer at fagleder oppfordrer enkeltpersoner til å dele faglige bidrag med andre i nettverket og bygger relasjoner til medlemmene for å øke deres motivasjon til å dele kunnskap. Videre fant vi at fagledere samarbeider med ulike interessenter langs flere dimensjoner; herunder samarbeid med en kjernegruppe, andre fagledere eller deltakernes linjeleder. Samarbeid bidrar blant annet til økt tverrfaglighet og dynamiske vinklinger, samt redusert arbeidsbelastning for fagleder. Selv om tiltakene fungerer godt når de gjennomføres enkeltvis, har vi funnet at tiltakene i stor grad påvirker hverandre. De faglederne som oppnår mest kunnskapsdeling blant deltakerne er de om er gode på flere områder samtidig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectdybdeintervjunb_NO
dc.titleKunnskapsdeling og læring i fagnettverk : en kvalitativ studie gjennomført i Statoilnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record