Show simple item record

dc.contributor.authorHage, Ole Vegard
dc.contributor.authorHaugland, Hallvard O.
dc.date.accessioned2014-09-30T12:34:22Z
dc.date.available2014-09-30T12:34:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222355
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler en analyse av investorers timingevne i norske aksjefond for perioden juni 1999 til desember 2013. Vi har benyttet oss av månedlige data for netto tegning og forvaltningskapital, mottatt fra Verdipapirfondenes forening (VFF), som grunnlag for analysen. For å undersøke timingevnen til investor har vi sammenlignet investors og fondenes avkastning. Vi har derfor regnet ut tidsvektet avkastning for fondene og pengevektet avkastning for investorene. Prestasjonsgapet, som er differansen mellom tidsvektet og pengevektet avkastning, sier oss noe om timingevnen til investor. Positivt prestasjonsgap indikerer god timingevne, mens et negativt prestasjonsgap indikerer dårlig timingevne. Vi har delt fondene inn i ulike grupper for å undersøke om fondenes alder, størrelse eller prestasjon har noe å bety for investors timingevne. Fra 2006 ser vi på ulikheter i timingevne blant kundegruppene norske personkunder, norske institusjonskunder og utenlandske kunder. Hovedfunnet fra analysen er at vi ikke finner noen bevis for at den gjennomsnittlige investoren oppnår meravkastning utover fondenes avkastning ved å time kjøp og salg av fondsandeler. Prestasjonsgapet er likevel konsekvent høyest for kunder i de fondene med lavest gjennomsnittlig forvaltningskapital, selv om dette resultatet ikke er statistisk signifikant. Kundene i de eldste fondene ser ut til å ha et positivt signifikant prestasjonsgap på 1,81 % per år i perioden 1999-2013, noe som er i strid med tidligere forskningsresultater. Kunder som valgte fondene med høyest prestasjonsmål (α) i perioden 2006-2013, har dessuten et signifikant positivt prestasjonsgap på 1,72 % per år. Ved analyse av ulike kundegrupper finner vi ingen signifikante forskjeller. Det ser imidlertid ut til at utenlandske kunder er dårligere til å time markedet enn både norske person- og institusjonskunder.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkvantitativ metodenb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleTiming blant investorer i norske aksjefond : en kvantitativ analyse av investorer i norske aksjefondnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record