Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Anniken Teres
dc.date.accessioned2014-10-01T12:02:13Z
dc.date.available2014-10-01T12:02:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222609
dc.description.abstractDenne utredningen tar for seg innføringen av en ny styringsmodell, inspirert av Beyond Budgeting, i Posten. I en kvalitativ studie søker jeg svar på følgende hovedproblemstilling: Hvorfor og hvordan implementerer og bruker Posten en ny styringsmodell? I studien har jeg sett på hvorfor selskapet har valgt å endre styringsmodell, hvordan implementeringen er gjennomført og den praktiske bruken av modellen. I tillegg er sterke og svake sider ved modellen kartlagt. For å svare på spørsmålene har jeg valgt ut to divisjoner med ulik virksomhet: Post og Logistikk Norge. Informantene har i hovedsak økonomiroller, hvilket innebærer at de har god kjennskap til styringen i selskapet. For å sikre nyanserte data er tre ulike nivåer representert, henholdsvis konsernledelsen, divisjonsnivå og enhetsnivå. På bakgrunn av intervjuene konkluderer jeg med at omgivelsene rundt selskapet og ulike sider ved budsjetter som styringsverktøy har vært avgjørende for endringen. Den nye modellen svarer i stor grad på opplevde problemer, men har også noen svakheter. Jeg fant at den kan være vanskeligere pedagogisk, at det er en konflikt mellom mål og prognose, problemer knyttet til atferd og politikk kan forekomme, samt at Posten opplever problemer knyttet til å finne optimale KPIer. Det ser ut til at implementeringen kan karakteriseres som vellykket. Følgende suksesskriterier er funnet gjennom empiri og teori: 1) gi ansatte tid til å la modellen synke inn 2) involver markedssiden i selskapet 3) forstå modellen, kommuniser, samt sett den inn i kontekst 4) lag eller implementer gode støtteverktøy 5) oppmuntre til å handle i tråd med modellen og dens begreper Mening, makt og moralske koder i selskapet, gjennom menings-, dominerings- og legitimeringsstrukturen, er i varierende grad endret som følge av hvordan modellen brukes. Overnevnte svakheter og gammel tankegang kan by på utfordringer i forhold til hva som gir ansatte mening, samt de moralske kodene for atferd.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleBeyond Budgeting i Posten : en kvalitativ studie av hvorfor og hvordan selskapet implementerer og bruker en styringsmodell inspirert av Beyond Budgetingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record