Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLid, Terese Ose
dc.date.accessioned2014-10-02T10:30:24Z
dc.date.available2014-10-02T10:30:24Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222714
dc.description.abstractI denne utredningen er det foretatt en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av I.P. Huse AS per 31.12.2013. I.P. Huse er en industribedrift som utvikler og produserer vinsjeanlegg til den maritime næringen. Bedriften er en del av den maritime næringsklyngen på Mørekysten, og er verdensledende innenfor sitt produksjonssegment– vinsjer til ankerhåndterings og slepefartøy, og til flytende oljeinstallasjoner. I.P. Huse er ikke børsnotert, og bedriften er i sin helhet eid av én familie. I den første delen av utredningen ble I.P. Huse og bransjen de operer i presentert. Deretter ble ulike verdsettelsesmetoder gjennomgått, og det ble argumentert for at en fundamental verdsettelse var den mest hensiktsmessige. I den strategiske analysen ble I.P. Huse og bransjen analysert, og bedriftens sterke og svake sider, samt bransjens muligheter og trusler, ble kartlagt. Med utgangspunkt i årsrapporter fra 2006 til 2013 ble det gjennomført en regnskapsanalyse, der regnskapet ble omgruppert og tilpasset til en investororientert analyse. Videre ble det gjort en lønnsomhets- og vekstanalyse, samt en risikoanalyse, og de historiske avkastningskravene ble fremsatt. Dette dannet grunnlaget for utarbeidelse av et fremtidsregnskap med fremtidsprognoser for et 8-års perspektiv. Med grunnlag i dette ble så egenkapitalen verdsatt basert på totalkapitalmetoden. Verdien av egenkapitalen til I.P. Huse ble beregnet til NOK 37 711 per aksje. I fortsettelsen ble det gjennomført en analyse av usikkerheten tilknyttet noen av parameterne som ble brukt i beregningen av verdiestimatet. Konklusjonen ble at så lenge I.P. Huse klarer å utvikle teknologiske nyvinninger, og klarer å beholde forspranget sitt til resten av bransjen, vil de oppleve vekst de neste årene og beholde lønnsomheten. Med forventninger om vekst for bransjen og for selve bedriften ble det konkludent med en anbefaling om å investere i I.P. Huse- aksjer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleI.P. Huse AS : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel