Show simple item record

dc.contributor.authorMolvik, Daniel Hjertaker
dc.date.accessioned2014-10-02T10:49:50Z
dc.date.available2014-10-02T10:49:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222717
dc.description.abstractFiskeri- og kystdepartementet sendte høsten 2013 ut et høringsbrev om en mulig endring av reguleringsregimet for oppdrettsnæringen hvor dagens system med en fast maksimalt tillatt biomasse (MTB) ble vurdert erstattet med en regulering hvor den tillatte biomassen i gjennomsnitt over de siste 12 måneder ikke kan overstige en satt grense (rullerende gjennomsnittlig MTB). Departementets motivasjon for endringen var en ”mer industriell og markedsrettet produksjon”. Ny regjering har uttalt at de i større grad vil legge vekt på miljømessige faktorer som lus og rømming. I denne oppgaven er konsekvensene av en slik omlegging på den enkelte oppdretters produksjonstilpasning og for den norske næringen samlet, analysert og diskutert. Næringen er blitt delt inn i representative grupper basert på størrelse og grad av videreforedling. Den optimale tilpasningen for modellbedrifter er beregnet under ulike scenarier. Optimaliseringen er gjennomført ved bruk av en ikke9lineær optimaliseringsmodell hvor også endringer i månedlige og størrelsesavhengige laksepriser som følge av et endret volum er tatt hensyn til. Den totale effekten på den norske næringens tilpasning er videre blitt analysert og diskutert på basis av funn fra optimaliseringskjøringer og -scenarier. Optimeringen av modellbedriftene viste at oppdretterne kan øke sin produksjon vesentlig ved å holde ekstra biomasse når sjøtemperaturene er høye, slik gjennomsnittlig MTB gir anledning til. For å unngå å bruke for mye av MTB9kvoten i den delen av året hvor tilveksten er lav, er det gunstig for produksjonsvolumet å slakte på høsten. En produksjonsstrategi som legger opp til betydelig slakting i den kalde årstiden, reduserer bedriftens totale slaktevolum. Bortfall av produsert volum som følge av slakting i de måneder som ikke optimerer produksjonen, må kompenseres med høyere salgspris i disse månedene. Jo høyere prisnivå, jo høyere må denne kompensasjonen være. Samlet sett vil gjennomsnittlig MTB øke biomassen på høsten, noe som kan øke utfordringene knyttet til lakselus.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleRullerende gjennomsnittlig MTB : konsekvenser av et endret reguleringsregime for produksjons- og markedstilpasningen for norsk laksenæring og for utfordringer knyttet til miljømessig bærekraftnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record