Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrøndahl, Pernille
dc.date.accessioned2014-10-02T11:40:23Z
dc.date.available2014-10-02T11:40:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222799
dc.description.abstractDenne utredningen har hatt som formål å evaluere den islandske krisen og håndteringen av den. Island blir i dag betraktet som et mønstereksempel på vellykket krisehåndtering. For å vurdere hvorvidt krisehåndteringen har vært vellykket vurderes de ulike tiltakene satt i verk og deres effekt på makroøkonomiske variabler. Jeg benytter meg av Minskys krisemodell og Kindlebergers kriseteori som rammeverk for å se på oppbyggingen av den islandske krisen. Disse legger vekt på at en økning i penge- og kredittmengde kan føre til fravær av finansiell stabilitet. Videre brukes såkalte ”veien ut” teorier for gjenopprettelse av finansiell stabilitet, for å vurdere den islandske krisehåndteringen. Hodrick-Prescott-filter og multiple regresjonstester anvendes for å avdekke eventuelle avvik fra trend. Minskys modell og Kindlebergers teori belyser den islandske krisens oppbygging på en svært god måte. Dette bekreftes av mine Hodrick-Prescott-filter analyser og multiple regresjonstester. En økning i penge- og kredittmengde bidro til økt spekulasjon i aksje- og boligmarkedet med overoppheting og bobleoppbygging. De makroøkonomiske ubalansene som hadde bygget seg opp i det islandske finansmarkedet bidro til fravær av finansiell stabilitet. Krisen hadde sitt absolutte vendepunkt da Lehman Brothers gikk konkurs 15.september 2008. Likviditetstørken som oppsto som følge av konkursen bidro til de islandske bankenes fall. Kombinasjonen av svake finansielle institusjoner og et banksystem som utgjorde ti ganger landets bruttonasjonalprodukt, forsterket situasjonen. Island har benyttet seg av pengepolitikk, finanspolitikk og rene reguleringer for å komme seg ut av krisen. De iverksatte tiltakene har bidratt til at landet har begynt å gjenvinne finansiell stabilitet. Den økonomiske veksten på øyen øker, gjelden i privat sektor er redusert og restruktureringen av banksystemet har vært vellykket. Det konkluderes med at den islandske krisehåndteringen har vært vellykket, men at landet fremdeles står overfor én utfordring; oppheving av kapitalkontrollen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectkriseteorinb_NO
dc.subjectkrisemodellnb_NO
dc.subjectminskynb_NO
dc.subjectkindlebergernb_NO
dc.titleEn empirisk analyse av krisehåndteringen på Island : har den vært vellykket?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel