Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRæder, Asbjørn Dyrnes
dc.date.accessioned2014-10-06T13:00:46Z
dc.date.available2014-10-06T13:00:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223205
dc.description.abstractDenne utredningen omhandler statistisk inferens av Hubbert-Deffeyes «Peak Oil»-modell, anvendt på norsk og britisk olje- og gassproduksjon. Dette er en omdiskutert produksjonsmodell fremlagt og forsvart særlig av geologene Marion King Hubbert (1903 – 1989) og Kenneth S. Deffeyes (1931 – ). Peak Oil-teorien argumenterer for en nært forestående og irreversibel produksjonsnedgang i verdens oljeproduksjon. John R. Boyce, professor ved University of Calgary, Canada, mener HDPO-modellen hverken gir statistisk tilfredsstillende resulter for amerikanske eller internasjonale aggregerte og disaggregerte oljeproduksjons- og funndata (Boyce, 2013). Denne utredningen bekrefter langt på vei Boyces påstander ved inferens av HDPO-modellen anvendt på norske og britiske produksjonsdata for olje og gass. Modellen gir ved to tilfeller faktisk resultater som tilfredsstiller alle definerte hypotesetester. Disse tilfellene kjennetegnes imidlertid ved at det, i tråd med Deffeyes’ (2003; 2005) forutsetninger, ekskluderes tidlige observasjoner fordi disse «inntraff for tidlig» til å være relevant for modellen. Det argumenteres her for at dette metodisk ikke er en forsvarlig, vitenskapelig måte å bedrive statistikk på. HDPO-modellen, slik den blir brukt, tilpasser datagrunnlaget til modellen i stedet for å videreutvikle modellen for på best mulig måte å forklare datagrunnlaget. Resultatene indikerer at modellen ikke evner å gi statistisk tilfredsstillende resultater dersom alle tilgjengelige observasjoner legges til grunn. Modellen gis heller ikke støtte dersom anvendt på eldre produksjonshistorikk, altså analyseperioder hvor nyere observasjoner ekskluderes i modelleringen. Dette tolkes som et mål på at modellen, basert på fortidens tilgjengelige produksjonstall, ikke evner å gi prediksjoner i tråd med dagens, observerte størrelser. Dette er et sentralt moment. Utredningen konkluderer således at HDPO-modellen, for gjeldende datagrunnlag, i svært liten grad evner å si noe om hverken 1) størrelses på endelig utvinnbare olje- og gassreserver, eller 2) når disse ressursenes produksjonskurver i tid vil passere sine maksimumsverdier, såkalt «peak». En antatt viktig årsak til dette er modellens manglende hensyn til markedspriser og teknologisk utvikling og andre faktorer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleStatistisk inferens i Hubbert-Deffeyes Peak Oil-modell : En kritisk analyse av en kontroversiell teorinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel