Show simple item record

dc.contributor.authorBerger, Atle
dc.date.accessioned2014-10-07T11:26:14Z
dc.date.available2014-10-07T11:26:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223283
dc.description.abstractDenne masterutredningen utfører strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse basert på syntetisk restrukturering av Eitzen Chemical ASA (Eitzen Chemical, ECHEM eller selskapet). Utredningen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Det benyttes fundamental verdsettelsesteknikk som suppleres med substansverdier for å justere verdiestimatet for selskapets konkurssannsynlighet. Utredningen begynner med å presentere Eitzen Chemical og kjemikalietankbransjen, samt hvordan selskapet avviker fra bransjen hva gjelder ressurser. Videre blir de ulike verdsettelsesteknikkene gjennomgått, før valg av verdsettelsesteknikk og rammeverket for fundamental verdsettelse presenteres. Verdsettelsen begynner med strategisk analyse av selskapet og bransjen der eksterne muligheter og trusler, samt interne styrker og svakheter avdekkes. Den eksterne bransjeorienterte analysen benytter PESTEL-modellen og Porters fem krefter, mens VRIO-modellen benyttes i den interne ressursorienterte analysen. Videre blir Eitzen Chemicals og bransjens historiske årsregnskaper omgruppert og justert for investororientert analyse. Regnskapstallene benyttes deretter til analyse av selskapets systematiske risiko. Analyse av systematisk risiko avdekker kapitaltilbydernes historiske avkastningskrav. Regnskapstall og avkastningskrav benyttes så til analyse av Eitzen Chemicals historiske lønnsomhet og strategiske fordel. Funn fra historisk lønnsomhetsanalyse, samt selskapets finansielle situasjon ved utgangen av 2012 gjør det nødvendig å endre kapitalstrukturen dersom fremtidig analyse skal være meningsfylt. Selskapets kapitalstruktur blir syntetisk restrukturert ved utgangen av 2012 for å tilfredsstille forutsetningene for fundamental verdsettelse. Strategisk analyse, regnskapsanalyse og syntetisk restrukturering danner grunnlaget for utarbeidelse av fremtidsregnskap og fremtidige avkastningskrav, som benyttes til fundamental verdsettelse gjennom egenkapital- og selskapskapitalmodeller basert på syntetisk restrukturering. Modellene konvergerer til et felles verdiestimat på USD 18,81 per aksje, og justert for konkurssannsynligheten på 27,96 % er endelig verdi av egenkapitalen USD 13,55 per aksje per 31.12.2012. Verdiestimatet kan ikke sammenlignes direkte med reelle markedsverdier på Eitzen Chemicals egenkapital da verdsettelsen er basert på syntetisk restrukturering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectverdsettelsenb_NO
dc.titleEitzen Chemical ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse basert syntetisk restruktureringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record