Show simple item record

dc.contributor.authorDørum, Morten
dc.contributor.authorTorsvik, Hans Christian
dc.date.accessioned2014-10-07T12:41:17Z
dc.date.available2014-10-07T12:41:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223316
dc.description.abstractDenne oppgaven har som formål å se på utfordringer knyttet til innfasingen av nye leverandører av vedlikeholdstjenester i verdikjeder med høy teknisk kompleksitet. Utredningen tar utgangspunkt i en situasjon hvor Statoil har vurdert å introdusere nye leverandører av vedlikeholdstjenester av subseakomponenter, for å løse kapasitetsutfordringer som eksisterer i dagens markedsituasjon. Oppgaven beskriver og analyserer hvilke utvalgskriterier som bør vektlegges og ligge til grunn ved valg av denne typen leverandører, samt hvilke forhold og avveininger man må ta hensyn til når man skal bestemme hvor mange nye aktører som skal innfases. Gjennom dybdeintervju med representanter fra Statoil, som har stått ovenfor en lignende situasjon med vedlikehold av gassturbiner, og potensielle leverandører av vedlikeholdstjenester for subseautstyr, sammenlignes deres tanker og meninger med eksisterende teori. Videre legger utredningen vekt på hvordan man kan legge til rette for, og gjennomføre innfasingen av nye leverandører, slik at man reduserer risikofaktorene og øker muligheten for å realisere de forhåndsdefinerte gevinstene. Hovedfunnet fra utredningen er at leverandørvalg i verdikjeder med høy teknologisk kompleksitet krever en helhetlig tilnærming, hvor man ser innfasingen av nye leverandører i sammenheng med selskapets strategiske og operasjonelle behov. I tillegg til tekniske og operasjonelle kriterier, vil det være særlig viktig å vektlegge relasjonelle faktorer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleEn helhetlig tilnærming til leverandørvalg i verdikjeder med høy teknologisk kompleksitet : en studie av utfordringer og risikofaktorer knyttet til leverandørvalg for Statoil Subsea Improvement Projectnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record