Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Christian Ree
dc.contributor.authorBjørneby, Anders
dc.date.accessioned2014-10-13T07:59:06Z
dc.date.available2014-10-13T07:59:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223580
dc.description.abstractInnovasjon i nternt i konsulent selskaper er et tema det er forsket lite på. Det er gjennomført en rekke studier som forklarer konsulentselskapers ro lle som innovasjonsaktør ute hos kunde r , men hvordan er det egentlig med innovasjonen internt? Denne utredningen er en eksplorativ multi casestudie med formål å utforske hvordan innovasjonsprosesser utspiller seg i management consulting - bedrifter, samt å av dekke eventuelle aspekter som påvirker disse prosessene. Innfallsvinkelen for dette arbeidet er bred, noe som er ytterligere forsterket ved at OECD sin brede definisjon på innovasjon er tatt i bruk. Studiens funn ble gjort gjennom fem intervjuer av konsul enter med ulike lederroller i sine respektive selskaper . Totalt er det tre konsulentselskaper representert i studien . Overordnet avdekker studien at det er lite fokus på innovasjon i casebedriftene, og at det stort sett kun er tjenesteinnovasjon som fakti sk får oppmerksomhet. Det eksisterer følgelig i liten grad formelle, eller strukturerte, innovasjonsprosesser. Det viste seg også at tjenesteinnovasjonen hovedsakelig er avhengig av individuelle initiativ. Videre utpekes det fire aspekter som direkte, elle r indirekte, påvirker de interne innovasjonsprosessene. Disse innovasjonsrelevante aspektene er : Organisering, incentivsystemer og kultur, teknologi, og kunnskapsgenerering . Gjennom utredningen drøftes flere bemerkelsesverdige forhold rundt innovasjonspro sessene og hvordan de innovasjonsrelevante aspektene påvirker innovasjonsprosessene. Det diskuteres hvordan det er en lang rekke momenter som kan hindre og forsterke innovasjonsmessige sider ved casebedriftene, samt momenter som indirekte kan påvirke innov asjonsaktivitet. De praktiske implikasjonene av denne drøf t elsen presenteres avslutningsvis i utredningen. Den eksplorative tilnærmingen avdekket et bredt spekter av interessant e funn og sammenhenger, men innovasjon i konsulentbransjen er et tema som bør forskes videre på. I denne sammenheng presenteres det forskningsmessige behov , samt forslag til nye studier på området. Utredningens forfattere håper således at denne studien kan betraktes som et innledende arbeid på forskningstemaet innovasjon i managemen t consulting.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleInnovasjon i management consulting : en eksplorativ casestudie av norske konsultentselskapernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.embargonhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record