Show simple item record

dc.contributor.authorChristensen, Nina Strøm
dc.date.accessioned2014-10-14T07:21:30Z
dc.date.available2014-10-14T07:21:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223651
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg tatt for meg konkurransesituasjonen i sluttbrukermarke det for kraft. Jeg har analysert konsumentenes tilpasning i markedet, og i hvilken grad deres atferd er til hinder for effektiv konkurranse i markedet. Jeg har tatt utgangspunkt i at konsumentenes bytteaktivitet vil være avgjørende for hvilken pris kraftleverandørene kan sette. En av fremgangsmåtene for å undersøke konsumentenes tilpasning h ar vært å analysere om bytte påvirkes av prisene i markedet. En faktor som er avgjørende for hvorvidt konsume ntene ønsker å bytte leverandør, er om de står ovenfor byttekostnader. I oppgaven har jeg undersøkt om konsumentene står ovenfor byttekostnader og hvor avgjørende det eventuelt er for deres valg om å bytte leverandør. Gjennom analysen kommer det frem at konsumentene gradvis har blitt mer aktive i markedet, men at markedet fortsatt er preget av byttekostnader. Mulige årsaker til at konsumentene ikke b ytter, selv om de ville vært tjent med de tte, er manglende kunnskap om markedet og asymmetrisk informasjon mellom konsument og kraftleverandør . I et slikt tilfelle vil kraftleverandørene kunne ta høyere priser enn i et marked med fullkommen konkurr anse. M ye tyder på at kraftleverandørene drar nytte av et komplisert marked som det er vanskelig for konsumentene å orienter e seg i , da dette gir dem muligh eter til å sette høyere priser enn i tilfeller der konsumentene tar rasjonelle valg basert på tilstrekkelig informasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleKonsumentenes tilpasning i kraftmarkedet : konkurransen i sluttbrukermarkedet for kraftnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record