Show simple item record

dc.contributor.authorSandvik, Siri
dc.contributor.authorUndlien, Mari Anette
dc.date.accessioned2014-10-16T10:53:24Z
dc.date.available2014-10-16T10:53:24Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223992
dc.description.abstractUtredningen tar for seg lønnsomhet i norske mikrobryggerier. Antall norske mikrobryggerier har vokst kraftig de siste årene, og det samme har etterspørselen etter håndverksøl i Norge. Utredningen fokuserer på hvordan makroomgivelsene, bransjen og egenskaper ved bryggeriene sammen kan påvirke lønnsomheten, samt være med på å forklare de store observerbare variasjonene i lønnsomhet. Vi ønsker også å belyse hva som kan bli viktig lønnsomhetsfaktorer i fremtiden. Studien tar utgangspunkt i syv norske mikrobryggerier av ulik størrelse. De har alle vært i bransjen i flere år, og opplevd de store endringene. Fra de utvalgte bryggeriene har vi hentet inn regnskapsinformasjon, samt annen kvantitativ informasjon gjennom et skjema som bryggeriene har fylt ut. I tillegg har vi basert oppgaven på kvalitativ informasjon hentet inn gjennom semi-strukturerte intervjuer. Med både kvantitative og kvalitative data vil den eksterne validiteten styrkes, og problemstillingen besvares et bredt grunnlag. Studien har i hovedsak et utforskende design og en induktiv tilnærming. Blant våre viktigste funn er at lønnsomheten til norske mikrobryggerier kan forklares gjennom skala i produksjonen, da det er betydelige stordriftsfordeler i bransjen. I tillegg spiller erfaring inn på lønnsomheten, både knyttet til antall år i bransjen, men også kunnskapsnivået internt. Grad av kompleksitet i produksjonen er et viktig strategisk valg, herunder antall ølsorter, andelen sterkøl, salg på fat versus flaske og enhetsstørrelse. Bryggerienes valg av distribusjonsløsning, samt tilstedeværelse i de ulike markedene vil også være strategiske valg av betydning. Basert på utenlandske trender er det naturlig å anta at både etterspørselen etter håndverksøl og antall mikrobryggerier vil øke i årene fremover. Dette vil medføre økt konkurranseintensitet i bransjen, og dermed redusere bransjens potensielle lønnsomhet. I et slikt marked vil det være enda viktigere å foreta gode strategiske valg for å sikre god lønnsomhet. Det kan forventes at vi vil få et fåtall store aktører, som gjennom blant annet merkenavn og skalafordeler vil kunne oppnå god lønnsomhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleNorske mikrobryggeriers lønnsomhet : en studie for å avdekke årsaker til lønnsomhetsvariasjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record