Show simple item record

dc.contributor.authorLea, Peer Bjerkvig
dc.contributor.authorWalker, André Lund
dc.date.accessioned2014-10-16T12:09:13Z
dc.date.available2014-10-16T12:09:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224017
dc.description.abstractUtredningen undersøker hvorvidt dagens kombinasjon av alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon i form av innskuddspensjon er i stand til å gi god nok pensjon, beregnet både med og uten avtalefestet pensjon (AFP). Beregningene er utført ved hjelp av en selvkonstruert og heldynamisk pensjonsmodell som, i motsetning til de fleste offentlig tilgjengelige pensjonsmodeller, tar for seg alle relevante variabler tilknyttet folketrygd, innskuddspensjon og AFP. Resultatene tyder på at kombinasjonen ikke er i stand til å gi god nok pensjon sett i forhold til et mål om pensjon tilsvarende 66% av sluttlønn, der dette målet er satt for å muliggjøre en sammenligning med ytelsesordningen. Dette gjelder både for arbeidstakere med og uten rett på AFP. Det som i utredningen blir definert som et rimelig forbruksnivå vil imidlertid nås med 95% sannsynlighet i de aller fleste tilfeller. Utredningen analyserer videre effekten av endringer i sentrale variabler tilknyttet alderspensjon og innskuddspensjon, både fra arbeidsgivers og arbeidstakers side. Resultatene indikerer at de øvre rammene for innskuddsordningen er tilstrekkelig, men at endringer må finne sted i flere variabler dersom målet om pensjon tilsvarende 66% av sluttlønn skal være oppnåelig. I siste del av utredningen presenteres en løsning bestående av to konkrete forslag til endringer som vi mener er nødvendige for å løfte innskuddsordningen til et akseptabelt nivå. Vi anbefaler for det første at hver enkelt oppretter en individuell pensjonskonto på lik linje med en bankkonto, der arbeidstaker har bedre kontroll selv betaler for forvaltningen. For det andre anbefaler vi en økning av minimum innskuddssatser til 4% av all inntekt mellom 0 og 12G. Forslagene kombinert vil gi pensjon lik 58% av sluttlønnen, noe som må sies å være en stor forbedring i forhold til de 45,9% vi kom frem til i base case. Løsningen er enkel, men likefult god, ettersom den løser flere av problemene med ordningen slik vi kjenner den i dag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titlePensjon i privat sektor : er innskuddsordningen god nok?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record