Show simple item record

dc.contributor.authorNeteland, Andreas
dc.contributor.authorTønnessen, Tina
dc.date.accessioned2014-10-22T08:48:15Z
dc.date.available2014-10-22T08:48:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224253
dc.description.abstractDet har vært mye fokus på skole og utdanningspolitikk den siste tiden. Et mye diskutert tema, som også kom opp under NHO-konferansen «Læringslivet» tidligere i år, er hvordan belønne gode lærere. I denne utredningen har vi sett på om prestasjonsbasert lønn, i form av mer differensiert fastlønn, kan være et virkemiddel for å øke lærerprestasjoner. Vi har også analysert hvilke utfordringer og muligheter som er knyttet til å designe og implementere et slikt system. Det vil være interessant å se om en slik lønnsordning kan løfte lærernes prestasjoner til et enda høyere nivå. Det er gjennomført en del forskning på effekter av prestasjonslønn for lærere i andre land, men lite i Norge. For å besvare problemstillingen har vi intervjuet tjue lærere og to rektorer. Ved å bruke en kvalitativ tilnærming og semistrukturerte intervjuer fikk vi et godt innblikk i lærernes synspunkter og holdninger. Vi baserte analysen på gjennomførte intervjuer, relevant teori og empiri fra andre land. Majoriteten av lærerne vi intervjuet var fornøyd med dagens lønnsordning, og negative til innføring av prestasjonslønn. Vi avdekket også at lærerne i stor grad så ut til å være drevet av indre motivasjon. Negativ innstilling til prestasjonslønn, i kombinasjon med at lærerne fremstår som indre motiverte agenter, kan føre til at man ikke oppnår ønskede effekter hvis et slikt system innføres. De fleste av lærerne mener heller ikke at prestasjonsbasert lønn vil ha positiv effekt på rekruttering til yrket. Videre fant vi at det er mange utfordringer assosiert med å designe og implementere et slikt system i den norske skole. Mange av utfordringene relaterer seg til at det er vanskelig å finne gode prestasjonsmål for læreryrket.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titlePrestasjonsbasert differensiering av fastlønn for lærere : et virkemiddel for å løfte norske læreres prestasjoner?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record