Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAlsaker, Hanne
dc.contributor.authorAndersen, Elisabeth
dc.date.accessioned2015-11-12T08:48:21Z
dc.date.available2015-11-12T08:48:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2360167
dc.description.abstractBalansert målstyring er et dynamisk konsept som har utviklet seg over tid. Opphavsmennene til konseptet gir ingen klar definisjon på hva balansert målstyring er, men fokuserer heller på hvordan balansert målstyring skal brukes (Lawrie & Cobbold, 2004). Dette har bidratt til at akademikere og forskere har skrevet egne bøker og artikler om sine tolkninger av konseptet, og dermed utformet egne definisjoner, samt klassifisert bruk av balansert målstyring forskjellig. Derfor har vi i denne utredningen utført en undersøkelse blant store norske bedrifter for å kartlegge hvordan balansert målstyring implementeres i Norge i dag. Kartleggingen har skjedd med utgangspunkt i Speckbacher, Bischof og Pfeiffer (2003) sin klassifisering av ulike typer balansert målstyring. Vi vil også gi svar på hvor stor utbredelsen av konseptet er i store norske bedrifter, samt hvilke fordeler og ulemper bedrifter kan forvente å oppnå med balansert målstyring. Dataene i utredningen har blitt samlet inn gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse. Funnene indikerer at bedrifters styringsmessige behov varierer, og våre data viser at bedriftene har implementert balansert målstyring i ulik grad. Det fremgår av studien at store norske store bedrifter i hovedsak bruker en lite sofistikert form for balansert målstyring. Funnene i utredningen viser at balansert målstyring er mye brukt blant store norske bedrifter, og at styringsverktøyet fortsatt har en relativt sterk posisjon i Norge i dag. Videre indikerer studien at bedriftene stort sett er fornøyde med konseptet, og alle som benytter balansert målstyring opplevde forbedringer etter konseptet ble implementert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleHvor sofistikert og utbredt er Balansert målstyring i store norske bedrifter, og er bedriftene tilfredse med styringsverktøyet? : En deskriptiv analyse om implementering av Balansert målstyring i store norske bedrifternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel