Show simple item record

dc.contributor.authorHernes, Kjerstin
dc.contributor.authorHåvardstun, Susanne
dc.date.accessioned2016-02-01T11:07:49Z
dc.date.available2016-02-01T11:07:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375488
dc.description.abstractVed å undersøke eierskifter i et stort utvalg norske selskap over en periode på åtte år, fra 2001 til 2008, har vi forsøkt å avdekke i hvilken grad alder er en drivende faktor for majoritetseieres salgsadferd. Nærmere bestemt har vi testet den allment aksepterte hypotesen om at det er større sannsynlighet for eierskifte dersom hovedaksjonær er i nærheten av pensjonsalder. Oss kjent har det ikke tidligere vært utført liknende studier på det norske markedet. Ved å benytte en variant av logistisk regresjon for paneldata, kalt General Estimating Equations, fant vi at alder signifikant påvirker en majoritetseiers beslutning om eierskifte. Vi fant at sannsynligheten ikke er lineær som først antatt, men at den har to topper. Sannsynligheten for eierskifte er størst i aldersgruppen 21-40 år, og synker deretter frem til majoritetseier nærmer seg pensjonsalder. Etter dette øker sannsynligheten igjen. Videre viste resultatene at karakteristika ved eier og selskapet påvirker alders effekt på eierskifte. Vi fant at sannsynligheten for eierskifte øker med alderen til eiere av store bedrifter, samt at alders effekt på sannsynligheten for eierskifte er større for ulønnsomme bedrifter. Funnene tyder også på at alders effekt på eierskifte er større for menn enn kvinner, og at det er større sannsynlighet for eierskifte av eldre bedrifter enn for yngre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleFor gammel til å eie? : en empirisk studie av sammenhengen mellom eierskifter og majoritetseieres aldernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record