Show simple item record

dc.contributor.authorTokerud, Pernille Paulsen
dc.contributor.authorBrattlie, Anette
dc.date.accessioned2016-02-01T12:01:47Z
dc.date.available2016-02-01T12:01:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375507
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen har vært å undersøke hvilke faktorer som påvirker sikkerhetsklimaet på en flyplass. Med denne studien ønsker vi å bidra til litteraturen med en bredere innsikt i hvordan ulike ledelsesstiler påvirker sikkerhetsklimaet, samt ny innsikt ved å se på hvilken betydning kompetansemobilisering har i sammenheng med sikkerhetsklimaet. En flyplass tilhører en bransje som har opplevd et økt fokus på sikkerhet de siste tiårene. Sikkerhetsklimaet på en flyplass har også i liten grad blitt studert tidligere, noe vi mener gjør utgangspunktet for denne studien interessant. Vi har benyttet oss av kvantitativ metode, der teori er lagt til grunn for formulering av hypotesene. For å teste disse har vi samlet inn data gjennom en spørreundersøkelse, der respondentene besto av ansatte ved to ulike flyplasser i Norge. Hovedfunnene i denne studien er at transformasjonsledelse vil ha positiv påvirkning på sikkerhetsklimaet, og at deler av denne effekten kan forklares gjennom kompetansemobilisering. Hva gjelder myndiggjørende ledelse viser våre funn at denne ledelsesformen ikke vil påvirke sikkerhetsklimaet. På bakgrunn av funnene våre vil vi dermed konkludere med at transformasjonsledelse, der leder tilrettelegger forholdene slik at de ansatte får utnyttet kompetansen sin optimalt, vil være en ønskelig lederstil dersom man ønsker å oppnå et positivt sikkerhetsklima på en flyplass.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleSikkerhetsklimaet på en flyplass : en studie av hvilke faktorer som påvirker de ansattes oppfattelse av sikkerheten på flyplasser i Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record