Show simple item record

dc.contributor.advisorSæthre, Morten
dc.contributor.authorKnap, Christian Magnus
dc.contributor.authorBerg, Sindre Kumle
dc.date.accessioned2016-03-29T10:18:35Z
dc.date.available2016-03-29T10:18:35Z
dc.date.issued2016-03-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382796
dc.description.abstractUtredningen problematiserer Nasjonal Kommunikasjonsmyndighets (Nkom) foreslåtte regulering av grossistmarkedet for mobiltelefoni. Med utgangspunkt i gjeldende markedsforhold og relevant teori belyses det hvorvidt reguleringen er hensiktsmessig utformet, samt hvordan reguleringen bidrar til oppnåelse av lovverkets overordnede mål. Telenor er pålagt flere krav i markedsreguleringen fra Nkom, da de er vurdert til å ha stor markedsmakt. I den foreslåtte reguleringen er marginskvistester og regnskapsmessig skille blant disse kravene. Utformingen av disse virkemidlene vil i oppgaven vurderes hver for seg, ut i fra teorien på området. Oppgaven vil vurdere hvordan disse virker som kontrollformål til lovgivningens krav om ikke-diskriminering av Telenors tilgangskjøpere. Gjennomgangen av marginskvistest vurderer forhold som stordrifts- og samdriftsfordeler, søk- og byttekostnader, samt justering av tilgangspriser og priser i sluttbrukerleddet. For både marginskvistester og regnskapsmessig skille vil forbedringsforslag, som kan gjøre virkemidlene mer effektive presenteres. Analysen av marginskvistest og regnskapsmessig skille indikerer for det første at begge virkemidlene kan utbedres. Videre konkluderes det med at regnskapsmessig skille alene kan være tilstrekkelig for å kontrollere kravet om ikke-diskriminering, under gitte betingelser. Utredningen drøfter også hvordan reguleringen påvirker lovgivningens tvetydige mål om å både oppnå bærekraftig konkurranse og gi incentiver til investeringer og innovasjon. For å oppnå et velfungerende marked som ikke behøver regulering, må Nkom gjøre en avveining mellom statisk og dynamisk effektivitet i markedet. Nkom ønsker å stimulere til utbygging av et tredje telenett, og dette problematiseres i forbindelse med den tvetydige mål, og hvordan det er i konflikt med effektiv ressursbruk. Det konkluderes til disse to delene med at utbyggingen av et tredje nett kan legge til rette for bærekraftig konkurranse i grossistmarkedet, samtidig som det er i konflikt med målet om effektiv ressursutnyttelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleRegulering av grossistmarkedet for mobiltelefoni : en vurdering av forpliktelsene Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har pålagt Telenornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record