Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStensland, Gunnar
dc.contributor.authorHalland, Ola Fylkesnes
dc.contributor.authorHalvorsen, Morten Våga
dc.date.accessioned2016-03-29T12:59:39Z
dc.date.available2016-03-29T12:59:39Z
dc.date.issued2016-03-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382878
dc.description.abstractVi har i denne masterutregningen gjennomført en fundamental verdsettelse av Kværner ASA, omtalt som bare Kværner. Vi har først utarbeidet en strategisk analyse av eksterne og interne forhold for Kværner. Deretter har vi gjennomført en regnskapsanalyse, og sammenlignet Kværners prestasjoner mot konkurrentene. Innsikten fra analysene har vi benyttet til å utarbeide et fremtidsregnskap. Kontantstrømmene fra fremtidsregnskapet diskonteres så med utarbeidede avkastningskrav for å finne dagens verdi av Kværners egenkapital. Fra den strategiske analysen fant vi at det er overkapasitet i bransjen, samt at dagens lave oljepris gjør at det er få aktuelle kontrakter for Kværner å konkurrere om de nærmeste årene. Samtidig besitter Kværner en kompetanse på norske feltutbygginger som gir et varig fortrinn. Dette gjør at vi mener Kværner vil være konkurransedyktige i fremtiden. Fra regnskapsanalysen fant vi at Kværner har hatt en vesentlig høyere egenkapitalrentabilitet og omløp til netto driftskapital enn resten av bransjen. Vi benyttet så innsikten fra analysene til å utarbeide et fremtidsregnskap. Der forventer vi et fall i driftsinntekter i de nærmeste tre årene, før vi forventer at markedet vil bedre seg og vi ser vekst i driftsinntektene igjen. Vi har også laget prognoser på fremtidsbalanser, regnskap og kontantstrømmer, som vi så har benyttet til å utarbeide et verdiestimat på egenkapitalen til Kværner. Et gjennomsnitt av de to metodene vi benyttet for å beregne egenkapitalverdien gav en verdi på 8,27 NOK per aksje. Vi har så gjennomført en sensitivitetsanalyse for å belyse effekten av endringer i forutsetningene for vårt verdiestimat. En handlingsstrategi ble utarbeidet for en Kværner-aksje basert på verdiestimatet. Der anbefaler vi kjøp dersom aksjeverdien er under 7,44 NOK, selg for verdi over 9,10 NOK og hold for verdier mellom dette. Børsverdi av en Kværner-aksje på 8,31 NOK per 02.12.2015 gjør at vi anbefaler en hold strategi for Kværner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse av Kværner ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel