Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDanilova, Kjersti Berg
dc.contributor.authorGrindstad, Sophie
dc.contributor.authorMichelsen, Maiken
dc.date.accessioned2016-03-29T13:09:39Z
dc.date.available2016-03-29T13:09:39Z
dc.date.issued2016-03-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382884
dc.description.abstractTil tross for at prosessledelse øker i popularitet blant norske og internasjonale organisasjoner, indikerer undersøkelser at mange av igangsatte prosessledelsesinitiativ ikke lykkes med å oppnå de gevinstene de er forespeilet (Booz Allen Hamilton Inc., 2003). Årsakene til skyldes delvis av at de divisjonsforankrede oppgavene har en generelt høyere prioritet i organisasjonen (Nesheim, 2011, Booz Allen Hamilton Inc., 2003). Formålet med denne masterutredningen er å belyse hvilke aspekter ved arbeidshverdagen til prosesseierne som i størst grad påvirker deres motivasjon for å prioritere prosessforbedringsarbeid. Studien ble gjennomført i Statnett høsten 2015, hvor vi avholdt dybdeintervjuer på prosesseiernivå og ledernivå. Funnene ble videre analysert i lys av et bredt spekter av motivasjonsteorier som er relevant for arbeidslivet. En slik studie er, så vidt oss bekjent, ikke tidligere gjennomført, og utredningen bidrar derfor med et nytt perspektiv i forståelsen av prosesseierrollen. Hovedfunnet i studien er at den indre motivasjonen hos prosesseierne er stor. Opplevelsen av mestring, evnen til å påvirke medarbeideres arbeidshverdag, og muligheten til å utnytte og utvikle kompetanse er spesielt motiverende i prosessforbedringsarbeidet. Av ytre motivasjonsfaktorer er det anerkjennelse som har sterkest motiveringsevne, hovedsakelig anerkjennelse fra medarbeidere. Prosesseierne opplever i tillegg at arbeidet gjør dem i stand til å nå mål knyttet til deres overordnede divisjonslederrolle. Målsetting har derfor en indirekte motivasjonseffekt på prosesseierne, så lenge linken mellom prosessforbedringsarbeid og måloppnåelse er tydelig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrateginb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.titleMotivasjonsfaktorer hos prosesseiere : en kvalitativ studie av prosesseieres motivasjonsfaktorernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel