Show simple item record

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorWeum, Inger Johanne
dc.contributor.authorMohagen, Helene
dc.date.accessioned2016-03-30T08:23:14Z
dc.date.available2016-03-30T08:23:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382953
dc.description.abstractForskrift om land-for-land rapportering ble nylig innført i Norge med virkning fra 1.januar 2014. Land-for-land rapportering innebærer at flernasjonale selskaper skal rapportere utvalgte nøkkeltall i de landene de har virksomhet. Formålet med en slik rapportering er å avdekke og forhindre korrupsjon, bidra til økt åpenhet om betalinger til myndigheter og å avdekke skatteplanlegging hos flernasjonale selskaper. Det er kun flernasjonale selskaper i utvinnings- og skogdriftssektoren som omfattes av den norske forskriften om land-for-land rapportering. Denne utredningen forsøker å avdekke hvordan land-for-land rapportering fungerer i praksis i Norge. Det vil vi gjøre gjennom casestudier av land-for-land rapportene til de tre norske selskapene Norsk Hydro, DNO og Statoil. Utredningen avdekker at det er stor variasjon i hvordan selskapene har rapportert land for land. Ulikhetene skyldes blant annet mangel på et standard rapporteringsformat og en myndighet som håndhever land-for-land forskriften og kontrollerer de publiserte rapportene. Våre funn viser at land-for-land rapportene ikke er egnet til å avdekke korrupsjon, men at de kan ha en preventiv effekt. Etter en analyse av Statoils land-for-land rapport konkluderer vi med at den gir indikasjoner på skatteplanlegging. For Norsk Hydro får man indikasjoner på at det foregår skatteplanlegging, men vi var nødt til å supplere med ekstern informasjon for å få denne innsikten. Usikkerhet knyttet til forutsetninger DNO har tatt i land-for-land rapporten gjør det vanskelig å benytte rapporten til å vurdere om det foregår skatteplanlegging. Casestudiene av land-for-land rapportene til Norsk Hydro, DNO og Statoil bekrefter vår hypotese om at forskrift om land-for-land rapportering ikke fungerer godt nok slik den er utformet i dag. Vi har derfor kommet med kritikk og forslag til forbedringstiltak til den gjeldende forskrift om land-for-land rapportering, slik at hensikten med forskriften kan oppnås i større grad. Masterutredningen er et viktig bidrag for å belyse hvordan forskrift om land-for-land rapportering i Norge kan forbedres. Den er i tillegg aktuell, da Finansdepartementet planlegger å evaluere forskriften i nærmeste fremtid. Vi håper at utredningen kan bidra i den kommende evalueringen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleLand-for-land rapportering i Norge : casestudier av land-for-land rapportene til Norsk Hydro, DNO og Statoilnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record