Show simple item record

dc.contributor.advisorPedersen, Karl Rolf
dc.contributor.authorStavseng, Henrik
dc.date.accessioned2016-03-30T10:15:48Z
dc.date.available2016-03-30T10:15:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383016
dc.description.abstractI denne masteroppgaven utføres det en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Odfjell SE. Verdsettelsen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Oppgaven begynner med å presentere Odfjell og kjemikalietankbransjen. Som bransje-grunnlag velges to norske kjemikalietankselskaper; Stolt- Nielsen og Team Tankers (tidl. Eitzen Chemical). Videre presenteres tre ulike teknikker for verdsettelse, før det gjøres en besluttes å utføre en fundamental verdsettelse av Odfjell SE. Den fundamentale verdsettelsen starter ved en strategisk analyse av eksterne omgivelser og interne ressurser. I den eksterne bransjeorienterte analysen benyttes PESTEL- modellen og Porters fem krefter for å kartlegge makroforholdene som kan påvirke bransjens lønnsomhet. I den interne ressursorienterte analysen er KIKK og VRIO blitt brukt for å identifisere eventuelle konkurransefortrinn i Odfjell SE. I regnskapsanalysen blir de historiske regnskapstallene til Odfjell og bransjen omgruppert fra et kreditorperspektiv til en investororientert analyse. Videre foretas det justeringer som følge av målefeil i rapporterte tall, og de justerte tallene benyttes så til å foreta en kredittvurdering av Odfjell SE. Kredittrisikopremien kommer så som et påskudd i gjeldskravet, som benyttes til å estimere historiske avkastningskrav. Ved å sammenligne kapitalkrav med rentabiliteter for Odfjell og bransjen, identifiseres Odfjells strategiske fordel i analyseperioden. Tilegnet kunnskap og innblikk fra fundamental analyse benyttes så til å utarbeide fremtidsregnskap og fremtidig avkastningskrav. Den fundamentale verdsettelsen gir et verdiestimat på Odfjells A-aksje på 36.00 NOK, som er om lag 24 % over børsverdien 31.12.14. Sensitivitetsanalysen av den fundamentale verdsettelsen viser at verdiestimatet er svært følsom for endringer i budsjett- og verdidriverne. I tillegg gir den komparative analysen et gjennomsnittlig verdiestimat på 41.6 NOK per aksje, noe som indikerer at Odfjell SE sin aksje er undervurdert i forhold til konkurrentene. Bloombergs 12 måneders konsensus tilsier en målpris på 35 NOK, og indikerer en klar kjøpsanbefaling av aksjen. Verdiestimatet per 31.12.14 framskrives så til 15.12.15 (dagens dato), for å se om det eventuelt gis en ny handelsstrategi i dag. Det framskrevne verdiestimatet gir en verdi på 38.48 NOK per aksje, som sammenlignet mot børsverdien på 25.90 NOK, gir en oppside på 48,6 %. På bakgrunn av den fundamentale verdsettelsen virker det som at markedet undervurderer Odfjells aksje og det anbefales å kjøpe aksjen per 15.12.2014.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.subjectverdsettelsenb_NO
dc.subjectstrategisk regnskapsanalysenb_NO
dc.titleVerdsettelse av Odfjell SE: strategisk regnskapsanalyse og verdsettelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record