Show simple item record

dc.contributor.advisorBrekke, Kurt R.
dc.contributor.authorSandvik, Stine
dc.contributor.authorØksnes, Fredrik
dc.date.accessioned2016-03-30T10:34:55Z
dc.date.available2016-03-30T10:34:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383033
dc.description.abstractImportvernets formål er å sikre norsk landbruksproduksjon. Det norske importvernet omfatter blant annet kvoteregulering og tollavgifter, som skal verne de norske råvareprodusentene. I det norske dagligvaremarkedet har flere aktører innstilt virksomheten de siste årene. Effekten av dette er at kjedene har styrket kjøpermakten ovenfor leverandørene. I dag er NorgesGruppen, Reitangruppen og Coop Norge dominerende aktører på detaljistnivået, mens leverandørleddet består av flere. Det er derimot få og dominerende aktører i noen av bransjene, som eksempelvis meieri. For å vurdere om importvernet påvirker konkurransen nedstrøms har vi samlet inn datamateriell om blant annet sluttbrukerpriser, importmengde og tollsatsendringer. Funnene fra den deskriptive analysen viser at importmengde og konsumentprisendringer korrelerer med tolltariffendringer. I tillegg viser datasettet at tollavgiftene settes så høyt at norskproduserte varer er det rimeligste alternativet på en rekke sentrale landbruksprodukter. Dette medfører dempet konkurranse på råvareleddet, ettersom detaljisten vil preferere det norske produktet. Vi har også funnet at importvernet føre til etableringshindringer på detaljistnivået, ettersom det er ulønnsomt å benytte utenlandske leverandører ved etablering. Dette kan ha vært en avgjørende faktor til hvorfor Lidl ikke lyktes i det norske markedet. Etableringshindringene som følge av vernet medfører at verdikjeden er sterkt vertikalt integrert. Detaljistene som vil være konkurransedyktige må derfor styrke relasjonen vertikalt, ved eksempelvis å tilby egne merkevarer. Dette forholdet påvirker forhandlingsmakten mellom leverandør og detaljist, som gir seg utslag i pris og vareutvalg. Samlet er dette noe av grunnlaget for vår konklusjon om at importvernet har en innvirkning på konkurransen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkonkurranseøkonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleImportvernets påvirkning på konkurransen i dagligvarebransjennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record