Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOrvedal, Linda
dc.contributor.authorLillebøe, Frida Lahn-Johannessen
dc.contributor.authorJansen, Fredrik Holm
dc.date.accessioned2016-03-30T10:44:23Z
dc.date.available2016-03-30T10:44:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383042
dc.description.abstractDenne oppgaven drøfter og analyserer tilstedeværelsen av byttekostnader i skadeforsikringsmarkedet, samt hvilke implikasjoner byttekostnader har for konkurransen i markedet. Flere nye aktører har etablert seg i privatmarkedet for skadeforsikring de siste årene. Samtidig som nye aktører etablerer seg og oppnår større markedsandeler, opplever de etablerte selskapene solid premievekst og svært gode resultater. En mulig årsak til dette kan være den lave kundemobiliteten i markedet og forbrukernes byttekostnader. Lav kundemobilitet grunnet høye byttekostnader vil ha en uheldig effekt på konkurransen ved at selskaper oppnår økt markedsmakt. Hensikten med denne oppgaven er å identifisere mulige byttekostnader i skadeforsikringsmarkedet, og studere hvilke effekter byttekostnadene har på konkurransen. Vi gjennomgår relevant litteratur for å identifisere byttekostnadene i skadeforsikringsmarkedet, og benytter to økonomiske modeller for å besvare problemstillingen: Paul Klemperers (1995) byttekostnadsmodell for å vurdere de konkurransemessige implikasjonene byttekostnader har, og en enkel modell for å kalibrere og anslå de relative størrelsene på byttekostnadene i markedet utviklet av Oz Shy (2002). Vi finner at det er betydelige søke- og byttekostnader innen skadeforsikring, og at dette kan forklare den lave kundemobiliteten. Det er store forskjeller i byttekostnader mellom selskapenes kundegrupper, noe som kan forklares av forskjeller i kundenes prissensitivitet og tidskostnader. Tilstedeværelsen av byttekostnader har en innlåsende effekt på kundene i markedet. Med innlåsende menes det at kunden, av ulike årsaker, finner det vanskelig å bytte skadeforsikringsselskap og blir derfor bundet til sitt selskap. Dette har videre en konkurransedempende virkning ved at høye forsikringspremier opprettholdes i skadeforsikringsmarkedet. Etablerte selskapers kunder har høyere byttekostnader enn kunder hos selskaper etablert etter 2006. Sistnevntes kunder er dermed i lavere grad bundet til sitt selskap, noe som gjør selskapet mer utsatt for konkurranse fra både eksisterende selskap og eventuelle nyetableringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleByttekostnader i skadeforsikringsmarkedet: fører byttekostnader til lavere kundemobilitet og høyere priser?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel