Show simple item record

dc.contributor.advisorIden, Jon
dc.contributor.authorEinarsmo, Thomas
dc.contributor.authorJakobsen, Bernt Edvin
dc.date.accessioned2016-03-30T11:05:24Z
dc.date.available2016-03-30T11:05:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383060
dc.description.abstractI denne masterutredningen har vi skapt forståelse for hva prosessledelse er blant norske toppledere. Det grunnleggende for studien har vært å forstå ledernes egne tanker om prosessledelse. For å kartlegge dette har vi gjennomført dybdeintervjuer av seks toppledere i ett norsk selskap. Vi har benyttet “sensemaking” perspektivet for å fremme en dypere forståelse for den organisatoriske og sosiale konteksten bak ledernes utsagn. Studien avdekker at toppledere har en sentral rolle i utøvelse av prosessledelse. Rollen er viktig for å utøve kontroll, og sikre at man unngår nedprioriteringer av virksomhetens prosesser. Lederne er samstemte om at kontroll oppnås gjennom å plassere prosesseierskapet på toppledernivå. De uttrykker forsiktighet rundt delegering av ansvar, og det skaper usikkerhet om hvilken rolle medarbeidere har i utviklingen av prosessorienterte virksomheter. Lederne uttrykker at prosessledelse gir muligheter for norske selskap, og vektlegger spesielt økt kundeorientering og dynamisk tilpasningsevne til omgivelsene. Vi har studert ledere som er engasjert og motivert for å utøve prosessledelse, til tross for det gir de inntrykk av at de ikke kan forestille seg en organisering hvor man utelukkende fokuserer på prosessene. De uttrykker at det er naturlig med en form for matriseorganisering når man skal utøve prosessledelse. Lederne har svært begrenset forståelse for hvordan informasjonsteknologi kan nyttiggjøres i prosessledelse, og beskrivelsene de har begrenser seg til utnyttelse av system for kvalitetsstyring. Vi finner at ledernes beskrivelser på mange områder sammenfaller med den etablerte litteraturen om prosessledelse, og at norske toppledere har kjennskap til sentrale deler av fagområdet. Det indikerer at prosessledelse kan få en sentral rolle i videreutviklingen av norske selskap. Vi foreslår gjennomføring av liknende studier i flere norske selskap for å få innsikt i hva et bredere utvalg toppledere tenker om prosessledelse. Videre foreslår vi at forskningen går dypere inn i medarbeideres opplevelser knyttet til det å arbeide i en prosessorientert virksomhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleHva er prosessledelse? : en casestudie av norske topplederes tanker om prosessledelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record