Show simple item record

dc.contributor.advisorSalvanes, Kjell Gunnar
dc.contributor.advisorOsland, Liv
dc.contributor.authorSchei, Christine Olsen
dc.date.accessioned2016-03-31T09:54:20Z
dc.date.available2016-03-31T09:54:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383306
dc.descriptionSupervisor: Kjell Salvanes
dc.description.abstractI denne mastergradsavhandlinga er det gjort rede for utvikling i bustadmønster i Stor-Oslo og Oslo kommune. Gjennom resultat frå segregasjonsindeksar konkluderast det med at Stor-Oslo er moderat segregert, og at det har vore ein svak reduksjon i segregasjonsnivå over tid. For Oslo kommune åleine viser derimot resultata ein svak auke i segregasjon. I samband med ein dynamisk segregasjonsmodell, hevdast det at Oslo kommune kan vere inne i ein segregasjonsgenerert migrasjonsfase. I tillegg til analyse av bustadmønster, vurderast det korleis skulekvalitet og nabolagstrekk påverkar bustadpris. Resultata tyder på at skulekvalitet kapitaliserast i bustadprisar, ved at bustadar lokalisert i skulekretsar med høg skår på nasjonale prøvar krev ein prispremie. Det er også eit sterkt positivt forhold mellom bustadpris og samansetting av landbakgrunn, samt inntekts- og utdanningsnivå i nabolag.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectfinansnb_NO
dc.titleSkulekvalitet og segregasjon : ein analyse av bustadmønster i Stor-Oslonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record