Show simple item record

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorSolem, Anne Cathrine
dc.contributor.authorStemsrud, Olaug Risting
dc.date.accessioned2016-03-31T11:10:17Z
dc.date.available2016-03-31T11:10:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383370
dc.description.abstractI de senere år har norske medier og myndigheter økt fokuset på multinasjonale selskapers skatteplanlegging. Multinasjonale selskap kan redusere sin skattebelastning ved å flytte overskudd fra land med høy skattesats til land med lav skattesats. Ved å ta opp lån fra nærstående selskap i utlandet får selskap fradrag for renter i Norge. Samtidig flyttes overskudd i form av renter til land hvor renteinntektene skattlegges til en lav eller ingen beskatning. I 2014 innførte Norge en rentebegrensningsregel (RBR), som begrenser hvor høye rentekostnader til nærstående selskap som kan fradragsføres. Denne oppgaven analyserer hvordan IKEA og Statkraft blir berørt av RBR og hvorvidt de tilpasser seg. Videre ser vi på hvordan de ville blitt berørt dersom regelen var strengere utformet, eksempelvis etter Stoltenberg II-regjeringen og Scheel-utvalgets anbefalinger. Våre beregninger indikerer at både IKEA og Statkraft fikk avskåret rentefradrag i 2014. Våre funn tyder på at selskapene tilpasser seg dagens regel, og at selskap som ville fått fradragsbegrensning i 2012 helt eller delvis har unngått fradragsbegrensning i 2014. IKEA Handel og Eiendom AS har i perioden fra 2012 til 2014 nedbetalt 22 % av sine interne lån til utlandet. Videre er renten på resterende interne lån satt ned slik at interne rentekostnader blir lavere. Vi finner antydninger til at IKEA-konsernet har vannet ut effekten av RBR ved hjelp av konsernbidrag. Statkraft vil i perioden fra 2012 til 2015 ha nedbetalt 21,9 milliarder kroner tilsvarende 94 % av norske datterselskaps direkte lån fra sin internbank i Belgia. Dette medfører at samlet avskåret rentefradrag for konsernet i 2015 reduseres fra estimerte 554 til 6,2 mill. kroner. En strengere utforming av RBR vil ramme flere selskap og begrense rentefradraget ytterligere for både IKEA og Statkraft. Vi konkluderer med at det er sterke antydninger til at både IKEA og Statkraft blir berørt av RBR. Regelen ser ut til å redusere insentivene for bruk av intern gjeld fra utlandet kraftig. Det er likevel rom for omgåelse av regelen gjennom tilpasninger som ikke medfører redusert gjeld.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleRentebegrensningsregelen: en analyse av hvordan IKEA og Statkraft berøres av regelennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record