Show simple item record

dc.contributor.advisorBeisland, Leif Atle
dc.contributor.advisorBe
dc.contributor.authorVikane, Sebastian
dc.contributor.authorKnappskog, Eirik Ordemann
dc.date.accessioned2016-03-31T11:15:36Z
dc.date.available2016-03-31T11:15:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383375
dc.description.abstractGjennom denne masterutredningen har vi gjennomført en verdivurdering av egenkapitalen i Marine Harvest. Verdiestimatet den 31.12.15 fastsettes på bakgrunn av en fundamental analyse i form av fri kontantstrøm fra drift og fri kontantstrøm til egenkapitalen, supplert med en komparativ verdsettelse i form av multipler. Vi begynner masterutredningen med en kort presentasjon av bransjen og Marine Harvest for å gi leseren den grunnleggende innsikten vi mener er relevant for denne utredningen. Første steg i den fundamentale analysen er en strategisk analyse for å få innsikt i oppdrettsbransjen, Marine Harvest sin posisjon i bransjen og interne ressurser i selskapet. Vi benytter PESTEL-rammeverket for å kartlegge hvilke makroforhold som påvirker oppdrettsbransjen, mens Porters fem krefter benyttes for å kartlegge konkurransesituasjonen. Videre analyserer vi de interne ressursene i Marine Harvest ved bruk av SVIMA-rammeverket før vi oppsummerer den strategiske analysen i SWOT-rammeverket. Videre omgrupperer og justerer vi regnskapene slik at disse blir klare for investororientert analyse, da dagens oppstilling er i stor grad kreditororientert. Deretter analyseres regnskapene for å få innsikt i hvilke verdidrivere som historisk har vært viktig i Marine Harvest og oppdrettsbransjen. Disse analysene danner sammen med den strategiske analysen utgangspunktet for det prognostiserte fremtidsregnskapet. På bakgrunn av fremtidsregnskapet fastsettes den frie kontantstrømmen fra driften og den frie kontantstrømmen i Marine Harvest, før disse kontantstrømmene neddiskonteres med henholdsvis WACC og egenkapitalkravet. Den fundamentale verdsettelsen gir et verdiestimat per aksje på 185,41 NOK den 31.12.15. Den komparative verdsettelsen gav et gjennomsnittlig verdiestimat på 118,83 NOK. Endelig verdiestimat for Marine Harvest er 163,22 NOK og dette er fastsatt ved å vekte verdiestimatet etter den fundamentale verdsettelsen med 2/3 og verdiestimatet etter den komparative analysen med 1/3. Dette er vårt beste estimat på det vi mener er den korrekte egenkapitalverdien per aksje i Marine Harvest per 31.12.15. Vårt endelige verdiestimat på 163,22 NOK per aksje er høyere enn den observerbare aksjeverdien den 2.12.15 som er 119,20 NOK. Basert på vår handelsstrategi anbefaler vi kjøp av aksjen, fordi vi mener den er undervurdert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleVerdsettelse av Marine Harvest Groupnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record