Show simple item record

dc.contributor.advisorDu Rietz, Sabina
dc.contributor.authorRead, Emilie Kristine
dc.contributor.authorNordstrønen, Karoline
dc.date.accessioned2016-03-31T12:00:16Z
dc.date.available2016-03-31T12:00:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383409
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen har vært å oppnå innsikt i hvordan ekspertvurderinger utføres i produksjonen av kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Med denne utredningen ønsker vi å bidra til litteraturen med en bredere innsikt i hvordan ekspertvurderinger utføres, samt hvordan produksjonen av nasjonalregnskapet foregår. Det vil i gjøre ved å undersøke hvordan ekspertvurderinger utføres i en KNR-kontekst. KNR er av stor betydning for økonomisk styring og planlegging, men til tross for dette har forskningslitteraturen viet mindre oppmerksomhet til å studere hva som legges til grunn for publisert KNR. Videre er ekspertvurderinger belyst i ulike kontekster, men ikke innenfor nasjonalregnskapet. Basert på dette anser vi utredningens tema for å være viktig og interessant å studere nærmere. Ved hjelp av en kvalitativ casestudie av Seksjon for nasjonalregnskap i Statistisk sentralbyrå, har vi basert på intervju og observasjon, analysert hvordan ekspertvurderinger utføres i KNR, med utgangspunkt i eksisterende litteratur innenfor ekspertvurderinger. I KNR gjør behovet for ekspertvurderinger seg gjeldende som en følge av usikre og manglende kildedata. Utførelsen av ekspertvurderinger er vesentlig i produksjonen av KNR, ettersom SSB søker med regnskapet å vise et mest mulig virkelighetsnært bilde av norsk økonomi. Gjennom analysen har vi avdekket at forhold belyst i tidligere litteratur knyttet til ekspertvurderinger, også gjør seg gjeldende i vårt case. Vi har funnet at erfaring og kunnskap, standarder, samt bevissthet rundt egne begrensninger og konferering med andre utgjør en stor del av det å utføre ekspertvurderinger av KNR-tallene. Videre finner vi at bruk av verdianker inngår som et viktig element i ekspertvurderingen. Det sistnevnte er særlig interessant da dette ikke har vært avdekket i tidligere litteratur innenfor ekspertvurderinger. Utredningen kan således bidra med verdifull innsikt, og være av interesse for andre som utfører ekspertvurderinger av tallmateriale i andre kontekster.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleEkspertvurderinger i kvartalsvis nasjonalregnskap: en kvalitativ casestudie av Seksjon for nasjonalregnskapnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record