Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjorvatn, Kjetil
dc.contributor.authorHsi, Alex
dc.contributor.authorSvensli, Henrik
dc.date.accessioned2016-04-05T11:05:22Z
dc.date.available2016-04-05T11:05:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383986
dc.description.abstractDenne masterutredningen går i dybden på skatteplanlegging blant flernasjonale selskaper. Med skatteplanlegging mener vi hvordan et selskap kan bruke ulike strategier for å redusere sin skattebyrde. Her betrakter vi en teoretisk modell for hvordan flernasjonale selskaper priser interne transaksjoner under Cournot- og Stackelberg-konkurranse. Det flernasjonale selskapet delegerer beslutninger omkring kapasitet til nasjonale datterselskap, men setter internprisen sentralt for å maksimere globalt overskudd. Datterselskapet møter en lokal rival i det utenlandske markedet, og vi undersøker dermed hvordan arten av konkurranse endrer prisingsatferden til selskapet. Våre funn indikerer at selskapet som Stackelberg-leder setter en internpris som er uavhengig av den strategiske effekten internprisen har på atferden til den lokale rivalen. Videre viser vi at incentivet til å flytte overskudd er minst dersom selskapet er Stackelberg-følger. Incentivet øker etter hvert som selskapet gradvis konkurrerer under mer likestilte vilkår ved Cournot. Det vises at incentivet er sterkest i det tilfellet selskapet opererer som Stackelberg-leder. Gitt at skatteforskjellene er tilstrekkelige, vil selskapet under alle de ulike konkurranseformene vi betrakter finne det lønnsomt å flytte overskudd. Til slutt viser vi hvordan tilpasning av kapitalstrukturen kan gi uheldige konkurransevridninger ved at internasjonale skattesystemer favoriserer flernasjonale selskaper. Ved at det flernasjonale selskapet flytter gjeld mellom sine datterselskap i ulike land med forskjellige skattesatser, vises det at selskapet oppnår en lavere effektiv kapitalkostnad enn sammenlignbare innenlandske selskaper. Isolert sett, fører skattetilpasningen til at det flernasjonale selskapet får en høyere produktivitet enn innenlandske selskaper.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleSkatteplanlegging blant flernasjonale selskaper: incentiver og konkurransemessige vridningernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel