• Fripoliser : er det fornuftig å gi fra seg rentegarantien? 

      Andersen, Mads Eikeland; Knudsen, Morten Hartvedt (Master thesis, 2016)
      Masteroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypningen i finansiell økonomi ved Norges Handelshøyskole. Temaet for oppgaven har vært forvaltning av fripoliser, og følgende problemstilling er besvart: For hvilke ...