• Pensjon i privat sektor : er innskuddsordningen god nok? 

      Lea, Peer Bjerkvig; Walker, André Lund (Master thesis, 2014)
      Utredningen undersøker hvorvidt dagens kombinasjon av alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon i form av innskuddspensjon er i stand til å gi god nok pensjon, beregnet både med og uten avtalefestet pensjon (AFP). ...