Show simple item record

dc.contributor.advisorVatne, Eirik
dc.contributor.authorHaugdal, Ane Tolnes
dc.contributor.authorAndersen, Mari Kvaal
dc.date.accessioned2016-09-01T10:33:13Z
dc.date.available2016-09-01T10:33:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403377
dc.description.abstractI denne utredningen er det gjort empiriske undersøkelser for å se på oljeprisens påvirkning på norsk leverandørindustri. Formålet med studien er å undersøke om oljeprisen påvirker aktivitetsnivået til foretakene som leverer varer og tjenester til oljeindustrien. Vi har i tillegg undersøkt om det eksisterer forskjeller i oljeprisens påvirkning innad i leverandørnæringen. Vi gjør rede for trekk ved petroleumsindustrien, drøfter både industrispesifikke forhold og strukturelle kjennetegn. Teorien munner ut i et valg av uavhengige variabler som vi tester mot aktivitetsnivået i oljeservicenæringen. Som indikatorer på aktivitetsnivå har vi valgt foretakenes totale inntekter, EBITDA og lønnskostnader. Analysene er gjennomført ved å benytte multivariat regresjonsanalyse på paneldata. Data er hentet fra perioden 2002-2013. Oppgavens empiriske grunnlag er basert på regnskapstall fra foretak i leverandørnæringen. Foretakene representerer ulike deler av verdikjeden og bidrar til en helhetlig forståelse av bransjen. Våre analyser gir oss ikke grunnlag til å si at endringer i oljeprisen påvirker aktivitetsnivået i leverandørindustrien som helhet. Imidlertid indikerer våre resultater at det eksisterer forskjeller innad i bransjen. Ved gjennomføring av regresjoner for ulike deler av leverandørindustrien, finner vi indikasjoner på at oljeprisen påvirker aktivitetsnivået på et signifikant nivå. Graden av oljeprisens påvirkning varierer mellom ulike deler av næringen, og vi finner i våre analyser at påvirkningen er størst i foretak som opererer i første del av verdikjeden i en oljeutvinning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk analysenb_NO
dc.titleOljeprisens påvirkning på aktivitetsnivået i oljeservicenæringen : en empirisk analyse av oljeprisens påvirkning på aktivitetsnivået i norsk oljeservicenæring fra 2002 til 2013nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record