Show simple item record

dc.contributor.advisorSchei, Vidar
dc.contributor.advisorSverdrup, Therese E.
dc.contributor.authorAulie, Karoline Dybendal
dc.contributor.authorSundnes, Vegard
dc.date.accessioned2016-09-01T10:36:00Z
dc.date.available2016-09-01T10:36:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403383
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen har vært å rette oppmerksomheten til ledere av små bedrifter, mot en ledelsesstil som ifølge teorien skal fungere godt i små bedrifter med dynamiske omgivelser. Det er forsket lite på sammenhengen mellom tjenende ledelse og organisasjonsutfall i små, norske bedrifter, og vi ønsker med denne oppgaven å bidra til økt forskning på feltet. En bransje som egnet seg godt for å undersøke disse sammenhengene var regnskapsbransjen. Dette er fordi bransjen består av mange små bedrifter og er lønnsom i dag, men står ovenfor en rekke utfordringer fremover. Regnskapsbedrifter er derfor avhengig av å endre seg i takt med omgivelsene for å oppnå lønnsomhet både på kort, og på lang sikt. Vi har undersøkt sammenhengen tjenende ledelse har med lønnsomhet, kreativt klima og endringsvillighet. Dette er faktorer som sier noe om hvordan bedriften presterer i dag, og hvordan bedriften er rustet til å prestere på sikt. Vi har også kartlagt hvilke sammenhenger tjenende ledelse har med atferd og tillit, og undersøkt sammenhengen tjenende ledelse har med henholdsvis jobbengasjement, tillit til leder og de ansattes ekstra-rolle atferd. Til slutt undersøkte vi også hvilke mekanismer som driver sammenhengene mellom tjenende ledelse og ulike organisasjonsutfall for bedriften, ved å bruke henholdsvis jobbengasjement, tillit til leder og ekstra-rolle atferd som mediatorer. I utredningen vår har vi benyttet oss av flere spørreundersøkelser, samt hentet inn lønnsomhetstall og data fra 148 bedrifter, bestående av 751 respondenter. Funnene våre viser at tjenende ledelse har sammenheng med både organisasjonsutfall, atferd og tillit i små bedrifter. Vi fant at tjenende ledelse har signifikant, positiv sammenheng med bedriftens kreative klima, og medarbeidernes endringsvillighet. Videre fant vi at tjenende ledelse har signifikant positiv sammenheng med medarbeidernes jobbengasjement, tilliten de har til leder, og ekstra-rolle atferden de utøver. I tillegg fant vi også at sammenhengen mellom tjenende ledelse og de ansattes endringsvillighet fullt ut medieres gjennom deres ekstra-rolle atferd. Med bakgrunn i dette tror vi at funnene våre vil kunne bidra med økt innsikt til ledere av små bedrifter, til regnskapsbransjen, og til øvrige interessenter og forskere innen ledelse og endring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleTjenende ledelse i små, norske bedrifter : en studie av norske regnskapsbedrifternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record