Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGrytten, Ola Honningdal
dc.contributor.authorByhrø, August
dc.contributor.authorBø, Levi
dc.date.accessioned2016-09-01T11:05:31Z
dc.date.available2016-09-01T11:05:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403423
dc.description.abstractBoligmarkedet i Oslo har opplevd en voldsom prisstigning siden starten av 1990-tallet, som bare kan sammenlignes med utviklingen i forkant av Kristianiakrakket på slutten av 1800- tallet. Den voldsomme prisstigningen har ført til at flere frykter at boligmarkedet er overopphetet, og at det kan ha bygget seg opp en boligprisboble. Boligprisutviklingen har også vekket stor oppmerksomhet internasjonalt, hvor blant annet IMF og Paul Krugman har ytret sin skepsis mot det norske boligmarkedet. På bakgrunn av den siste tidens boligprisutvikling ønsket vi derfor å undersøke om det er en prisboble i boligmarkedet i Oslo. Inspirert av Keynes sine tanker om at individers irrasjonelle atferd kan føre til forstyrrelser i økonomien samt Case og Shiller sine studier av boligkjøperes atferd, ønsket vi videre å undersøke om boligkjøperes atferd kan ha bidratt til å skape en potensiell boligprisboble i Oslo. Individers atferd er fortsatt et lite utforsket område, og spesielt når det kommer til dets innvirkning på boligmarkedet. Vi gjennomførte derfor en egen spørreundersøkelse, der vi utforsket boligkjøperes atferd og tankemønstre i forbindelse med boligkjøp. Først undersøkte vi om det var en boligprisboble i Oslo ved å gjennomføre trendanalyse, forholdstallsanalyse og analyse av fundamentale faktorer. Analysene viste at boligmarkedet i Oslo er overpriset, og således at det er en prisboble i markedet. Deretter drøftet vi resultatene fra spørreundersøkelsen i lys av teori og empiri, som viste at boligkjøperne fra Oslo i stor grad var preget av atferdstrekk som positive prisforventninger, investeringsmotiver, lav grad av risikoforståelse, spekulasjon og begeistring knyttet til boligmarkedet. Vi argumenterer for at tilstedeværelsen av disse trekkene tyder på at boligkjøpernes atferd har bidratt til bobleoppbyggingen. På bakgrunn av arbeidet vi har gjort kom vi frem til at det eksisterer en boligprisboble i Oslo, og at boligkjøperes atferd har bidratt til bobleoppbyggingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleHar boligkjøperes atferd bidratt til å skape en boligprisboble?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel