Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorNyvoll, Lovise
dc.contributor.authorLilje, Sigurd
dc.date.accessioned2016-09-01T12:01:09Z
dc.date.available2016-09-01T12:01:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403496
dc.description.abstractFormålet med mastergradutredningen har vært å estimere egenkapitalverdien til SalMar ASA per 02.05.2016. Vi har utført fundamental verdsettelse for å få innsikt i underliggende økonomiske forhold, samt benyttet oss av multiplikatormodellen som supplerende verdsettelse. Vi har utført strategisk analyse og regnskapsanalyse av SalMar og oppdrettsbransjen, som har gitt innsikt i makroforhold, bransjeforhold og selskapsforhold. Vi konkluderer med at det foreligger en bransjefordel i oppdrettsbransjen grunnet et konsesjonssystem som begrenser konkurransen. SalMar har et konkurransefortrinn ved produksjonsanlegget InnovaMar og deres innovasjonsevne, men også en marginal konkurranseulempe ved å være lokalisert i områder med høy konsentrasjon av lakselus. Med innsikt fra overnevnte analyser har vi utarbeidet fremtidsregnskap og fremtidskrav for SalMar. På kort sikt forventes den strategiske fordelen å øke på grunn av bransjeforhold; få og mektige aktører kombinert med høye inngangsbarrierer i form av konsesjoner. På mellomlang sikt vil fordelen reduseres noe. Det skyldes en svak reduksjon i bransjefordelen, samtidig som at ressursfordelene til SalMar jevnes mot bransjegjennomsnittet, siden det ikke gir opphav til varige konkurransefortrinn. På lang sikt forventes en varig, men svak strategisk fordel. Oppmykninger i konsesjonssystemet på grunn av teknologiske eller medisinske løsninger vil øke konkurransen og redusere lønnsomheten. Konsesjonsverdien for oppdrett vil derimot ikke forsvinne, da det fortsatt vil være konsesjonskrav for oppdrett. Oppmykningen gir grunnlag for produksjonsvekst som har positiv innvirkning på lang sikt. Ved bruk av egenkapital- og selskapskapitalmetoden utledet vi to ulike verdiestimater, som ble konvergert mot et endelig fundamentalt verdiestimat. Forventet verdiestimat ved forutsetning om videre drift er på 20 925 007 000 kr, med tilhørende aksjekurs på 184,7 kr. Det fundamentale pris/bok-forholdet på 4,1 tar høyde for den strategiske fordelen i fremtiden. Det foreligger usikkerhet i verdiestimatet som ble analysert ved sensitivitetsanalyser og Monte Carlo simuleringer, samt justering for konkursrisiko. Det fundamentale verdiestimatet ble vektet med det supplerende estimatet på 215,6 kr, til en verdi på 194,7 kr per aksje. Kurs per 02.05.2016 var på 199,5 kr. Med 10 % feilmargin utsetter vi en hold-anbefaling for aksjen til SalMar den 02.05.2016.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleSalMar ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel