Show simple item record

dc.contributor.advisorArve, Malin
dc.contributor.authorAlm-Paulsen, Håkon Sandøe
dc.contributor.authorBrevig, Marius
dc.date.accessioned2016-09-01T12:32:49Z
dc.date.available2016-09-01T12:32:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403525
dc.description.abstractDen historiske utviklingen i Norge viser at bonusandelen av total lønn innenfor finanstjenester har blitt redusert i nedgangstider, sannsynligvis for å redusere kostnader og samtidig opprettholde arbeidsplasser. Det vekker derfor stor oppsikt når enkelte bedrifter betaler ut bonuser, samtidig som ansatte i samme bedrift sies opp. Den historiske utviklingen kan virke logisk, men denne utredningen viser at utviklingen ikke nødvendigvis er basert på rasjonelle vurderinger. I utredningen studerer vi hvordan nedgangstider har påvirket bonusutbetalingene i den norske økonomien, og utredningen har som formål å komme frem til om det er rasjonelt å redusere bonusandelen av total lønn i nedgangstider. I tillegg vil vi belyse hvordan bonusordninger bør utformes i nedgangstider. Vi har benyttet lønns- og bonusstatistikk fra SSB, innenfor finanstjenester i Norge fra 1997-2015, for å kartlegge den historiske utviklingen i bonusutbetalinger. For å besvare problemstillingen har vi analysert denne utviklingen og benyttet teori innenfor insentiv- og bonusordninger, og tilpasset teorien til nedgangstider. I tillegg har vi supplert teorien med casestudier fra Boston Consulting Group (BCG) og intervjuer av avdelinger i Yara, Hydro og If Skadeforsikring. I utredningen har vi kommet frem til at bonusandelen av total lønn bør opprettholdes i nedgangstider, fordi verdien av bonusordninger trolig er større enn kostnadene. Dette kommer av at bonusutbetalinger øker motivasjonen, innsatsen, tiltrekkingen og styringen av ansatte. Dette vil være viktig for konkurranseevnen til bedrifter på lang sikt. Denne konklusjonen er ikke i tråd med den observerte historiske utviklingen, og det taler for at det kan foreligge et forbedringspotensial innenfor bonusutforming i Norge. Videre har vi kommet frem til at bonusordningene bør tilpasses nedgangstidene. Ingen av bedriftene vi intervjuet praktiserte dette, noe som tyder på at bonusordninger i Norge kan effektiviseres. En effektiv bonusordning bør ikke knyttes opp mot resultater de ansatte ikke kan påvirke, men bør tilpasses nedgangstider. Dette kan bidra til å øke konkurranseevnen til bedrifter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleBonusordninger i nedgangstider : er det rasjonelt at bonusandelen av total lønn reduseres i nedgangstider, og hvordan bør bonusordningene utformes i slike tider?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record